OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 29. oktober 2018

Markvildttur til Holland

I perioden 2016-2020 afvikles Interreg projektet NSR PARTRIDGE, med deltagelse af både Holland, Belgien, Tyskland, England og Skotland. Formålet med projektet er at øge biodiversiteten med 30%. Som indikatorart har man valgt agerhønen.

Tekst: Lene Midtgaard
Foto: Lene Midtgaard

Sidst i september måned besøgte markvildtteamet et af NSR PARTRIDGE’s to demonstrationsarealer i Holland.  The Oude Doorn Demonstration site, som er beliggende i Brabant provinsen, dannede udgangspunkt for besøget. I lighed med Interreg projektets andre demonstrations arealer er Oude Doorn ca. 500 ha stort og op mod 10 % af arealet er udlagt med natur- og vildtplejetiltag, som skal være medvirkende til at sikre gode betingelser for naturindholdet.

Jochem Sloothaak fra organisationen Branbants Landschap, er en af de primære kræfter bag arbejdet med de ca. 38 landmænd som lægger jord til projektet. Et af de primære fokuspunkter har været at sikre gode yngleforhold for agerhøns, både i forhold til rededækning og velegnede biotoper til at føre kyllinger i. Derudover er der fokuseret på tiltag, som sikrer dækning og føde i vinterhalvåret.

I lighed med markvildtindsatsen, tælles der agerhøns i Oude Doorn, men også andre fugle som er tilknyttet landbrugslandet. Agerhønsene tælles ved at man afspiller en lydoptagelse af en kaldende agerhøne, og efterfølgende venter og lytter om der kaldes tilbage. Tællingerne kræver mange frivillige, men den lokale koordinator er god til at få mange til at engagere sig i tællearbejdet, lige som han selv lægger en del frivillige timer.

I de 18 måneder som projektet har forløbet på nuværende tidspunkt, har især vibe men også fasaner reageret positivt på tiltagene. Det er værd at bemærke at udsætning af fasaner ikke har været tilladt i Holland siden 1995, derfor er der tale om en vild og bæredygtig bestand af fasaner.

Sideløbende med overvågningen af fuglene, indsamler man på demonstrationsarealet også viden om hvordan insekterne reagerer på tiltagene. På nedenstående billede, er det antallet at regnorme som undersøges.

Der er ikke jagttid på agerhøne i Holland og det er derfor ikke jagten der motiverer og driver projektets landmænd til at gå ind i NSR Partridge. En del af motivationen handler om ønsket om at få agerhønen og dermed et større naturindhold tilbage på landbrugsarealerne, og en andet del handler om at der kan være økonomiske fordele forbundet med at udføre tiltagene, både i kraft af en anderledes implementering og udbetaling af landbrugsstøtte end vi kender i Danmark og økonomiske tilskud fra projektet.

I Oude Doorn gør man meget ud af at signalere til omverdenen hvad projektet arbejder med, derfor kan man flere steder opleve at der stå skilte som forklarer at her er eksempelvis en insektvold og hvilket formål den tjener. Udover at informere til lokalbefolkningen giver opsætningen af skiltene et skulderklap til de landmænd som lægger jord til tiltagene. Som en lille gimmick, har man produceret en padekagemix produceret af råvarer som er dyrket på arealer inden for projektområdet, endnu et simpelt men virkningsfuldt redskab til at formidle projektets budskab, om forøgelse af biodiversitet på landbrugsarealer.