OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 16. april 2018
Offentliggjort den: 16. april 2018

Mårhund - hvad gør vi?

På en dejlig lørdag i marts mødte 28 ildsjæle fra de jyske markvildtlav op ved Jagtens Hus, til temadag om bekæmpelse af mårhund.

Tekst: Jakob Bergmann Nielsen
Foto: Jakob Bergmann Nielsen

Flere af de jyske markvildtlav har observeret mårhund i deres lokalområde. Nogle har sågar set dem på deres haretællinger. Da mårhunden er en generalistprædator, og jo som følge deraf udgør en trussel for bla. jordrugende fugle, er det kun naturligt at bekæmpelsen af denne invasive art har markvildtlavenes fulde bevågenhed. Markvildtteamet i Danmarks Jægerforbund, som var arrangør af temadagen, er glade for at så mange medlemmer fra markvildtlavene valgte at tage turen til Kalø, for at lære hvordan mårhunden kan bekæmpes i praksis.

Det meste af dagen foregik i det fri, hvor deltagerne under kyndig vejledning af Jørn Bøgen, som er mårhundereguleringsjæger i Tønder kommune, skulle lære at anlægge baitpladser, sætte fælder og opstille vildtkameraer.

Netop vildtkammeraet er et vigtigt element til bekæmpelse af mårhund. Det kan give dig informationer om hvornår mårhundene besøger baitpladsen, og om hvor mange der er. Alt sammen nyttige informationer hvis du skal disponere din tid på anstand fornuftigt i en travl hverdag. Vildtkammeraet kan også bruges til at overvåge dine fælder, hvis det kan sende billeder til fx din mobiltelefon. Derudover kan du også se, hvad der foregår ved fælden. Måske kommer mårhundene ved fælden, men noget gør dem utrygge.

Kend dit byttedyr!

Inden frokosten fik deltagerne en orientering om indsatsen mod mårhund i Danmark, samt undervisning i mårhundenes biologi og levevis af projektleder Karl Aage Dalbæk fra Danmarks Jægerforbund.

Uden mad og drikke….

Mårhundejægere og markvildtsentusiaster er gjort af et særligt stof, derfor blev frokosten naturligvis serveret i det fri.

Fælder og sportegn

Efter frokost var opgaven for deltagerne at finde et egnet sted at opsætte en fælde. Derfor blev området studeret indgående for spor og veksler, der kan give informationer om mårhundens færden i terrænet. Deltagerne fandt også sportegn efter mårhund som færdes i området.

Da mårhunden betegnes som en invasiv art, er der store muligheder for at bekæmpe den. Den må f.eks. fanges i fælder året rundt. Og man må gerne opstille fælder til mårhund ude på terrænet selv om man ikke har biotopplan på ejendommen. Reglerne for bekæmpelse af mårhund er beskrevet i vildtskadebekendtgørelsen som du finder her. §8 omhandler mårhund og § 32 omhandler brug af fælder.

En hjælpende hånd

Har du mistanke om mårhund i dit lokalområde, eller sikre observationer f.eks. vildtkamerabilleder. Er du altid velkommen til at kontakte den nærmeste mårhundereguleringsjæger som du finder her. Mårhundereguleringsjægeren kan således hjælpe dig med at bekæmpe mårhundene i området, ligeledes kan de oplysninger du ligger inde med hjælpe mårhundereguleringsjægeren i det fantastiske frivillige arbejde de udfører.

Du kan også hjælpe

Da mårhundereguleringsjægerne bruger deres fritid på dette vigtige reguleringsarbejde, kan de fleste af dem godt bruge en hjælpende hånd til deres indsats. Hvis du har tiden og lysten, til at gøre en forskel kan du spørge din lokale mårhundereguleringsjæger, om der er brug for en hjælpende hånd.

Fra markvildtteamet skal der lyde en stor tak til Jørn Bøgen, der på bedste vis forstod at dele sin store viden, og sit engagement med temadagens deltagere. Ligeledes tak til de der valgte at brugen dagen på at blive lidt klogere på regulering af mårhund. Vi håber at i er blevet inspireret til at gøre en forskel, og at markvildtlavene rundt omkring kan deltage aktivt i bekæmpelsen af invasive arter.