OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 09. november 2018

Mårhund: bliver Fyn ladt i stikken af Miljøstyrelsen

Hvis Fyn ikke skal ende som Jylland med mårhunde over det hele, så skal der slås til mod den invasive art med det samme og med alle tænkelige midler. Men Miljøstyrelsen sover i timen. De afsatte midler til bekæmpelsen af mårhund er opbrugt på bekæmpelsen i Jylland, så der i realiteten ikke er noget tilbage til indsatsen på Fyn. Falliterklæring, siger Jens Venø Kjellerup til TV 2 Fyn. Link til indslag længere nede i artiklen

Tekst: Torsten Lind Søndergaard

Indsatsen mod mårhund på Fyn beror på velviljen fra få enkelte personer, og det er ganske enkelt en falliterklæring fra statens side, siger formand for markvildtudvalget i Danmarks Jægerforbund, Jens Venø Kjellerup.

Han er stærkt utilfreds med, at ingen rigtigt vil tage ansvar for at bekæmpe den invasive mårhund, mens det stadigt er muligt.

Særligt Miljøstyrelsen bærer et tungt ansvar, hvis bekæmpelsen på Fyn mislykkes, siger Jens Venø Kjellerup, der også sidder i jægerforbundets hovedbestyrelse:

- Miljøstyrelsen afsætter ikke de midler, der skal til for at bekæmpe mårhunden effektivt. De midler, som styrelsen har afsat for i år, er allerede opbrugt på bekæmpelsen i Jylland, og der er derfor ikke midler til bekæmpelsen på Fyn, siger Jens Venø Kjellerup.

I går aftes sagde han sådan her på TV 2 Fyn 

Danmarks Jægerforbund har i årevis forsøgt at forklare Miljøstyrelsen, at bekæmpelsen af invasive arter afhænger af, at man erklærer 'total krig’ fra dag 1, de invasive arter observeres i Danmark. For det er i dyrenes etableringsfase, at der er størst sandsynlighed for at udrydde arten igen.

Men hvis den strategi skal lykkes, så skal jægerne have de rette betingelser, og myndighederne skal bistå med midler og de rette værktøjer til jægerne.

Sådan forholder det sig desværre ikke i dag, og derfor er der al mulig grund til at frygte, at Fyn bliver det næste område af Danmark, som bliver fast levested for mårhunden – til stor skade for især de jordrugende på Fyn.

Hvis først mårhunden får sig etableret godt og grundigt på Fyn, så breder den sig uvægerligt til Sjælland og Sverige.