OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 11. februar 2018

Kend dine vildtplanter del 4

Hvilke buske tåler skygge og hvilke har brug for lys? Det og meget mere, kan du læse om her, hvor nogle af de mest populære vildtplanter gennemgås.

Tekst: Lene Midtgaard
Foto: Thomas Iversen og Lene Midtgaard

Når man ønsker at etablere en vildtplantning, sker det ofte ud fra den betragtning, at der mangler læ og dækning, og så kan den ene plante vel være lige så god, som den anden? Ja, men hvis man derimod prøver at tænke et bredere hensyn til landbrugslandets dyreliv, bør man satse på de hjemmehørende arter.

Vi er nu nået til del 4 af i alt 5 af serien ”Kend dine vildtplanter”

Benved

Benved er udbredt i det meste af Europa. Under danske forhold, er benved mest almindelig i de syd- og østlige egne. De fleste kender nok benved for den flotte farve løv og frugte får om efteråret. Husk dog på, at frugterne er giftige for mennesker. Flere fugle æder dog gerne frugterne og de har ikke problemer med giftstofferne mens hjortevildtet gerne æder de unge skud.

Unge skud på benved er meget karakteristiske -  de er nemlig firkantede. Buskens blomster er derimod ikke særligt iøjnefaldende. De er små og gulligt grønne.

Benved bliver 6 til 10 meter høj og hører naturligt hjemme i skovbryn og levende hegn. Busken spredes let af fugle.

Benved tåler kraftig beskæring.

 • Blomstring: Maj-juni
 • Lys: Lyskrævende
 • Jord: Middel til god
 • Fugt: Middel
 • Vind: Middel til hårdfør
 • Vårfrost: Hårdfør

Stilkeg

Stilkeg findes i det meste af Europa. Underoptimale forhold kan træet blive op til 30-35 meter høj, efter ca. 150 – 200 år. Træer som har god plads til at udvikle sig, får en bred krone og udvikler sig som ”sparekasseege”.

Egetræernes frugter – agern – er en vigtig fødekilde for flere fugle, eksempelvis skovskader og ringduer, samt for egern, hjortevildt og mus. Navnet stilkeg, refererer til agernet som er placeret på en flere cm lang stik. Agern udgjorde tidligere en vigtig fødekilde for svin, som bønderne slap løs i skovene.

Stilkeg kan anvendes i flere typer af plantninger, både i hegn og som skovtræ. Eg er et lystræ. Det betyder at det er lyskrævende men betyder også, at træet lader en del lys passere gennem kronen. Dette giver andre planter mulighed for at etablere sig under egetræerne.

 • Blomstring: Sidst i maj
 • Lys: Lyskrævende
 • Jord: Alle typer
 • Fugt: Tør til høj
 • Vind: Hårdfør
 • Vårfrost: Hårdfør

Fuglekirsebær

Fuglekirsebær er et mindre træ, som sjældent bliver over 20 meter højt. Kirsebærrene er mørkerøde til sorte og er typisk modne ultimo juli til primo august. Træets blomster tiltrækker bier og andre bestøvende insekter.

Fuglekirsebær kan både plantes i skovbryn og i læsiden i levende hegn. Under visse omstændigheder kan fuglekirsebær formere sig gennem rodskud og blive meget dominerende. Træet tåler dårligt beskæring!

 • Blomstring: Maj
 • Lys: Tåler let skygge
 • Jord: Kalkholdig
 • Fugt: Tør til middelfugtig
 • Vind: Moderat
 • Vårfrost: Tålsom

Du kan læse mere om vildtplanter på Naturstyrelsens hjemmeside, under tilskudsordningen ”Plant for vildtet”.