OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 22. november 2018

Det at gøre markvildtindsatsen interessant for studerende

Den 28. september 2018 var Århus Universitet vært for netværks- og karrieredagen BIO Match, hvor Danmarks Jægerforbund var inviteret med. Hovedsagen med dagen var at skabe en forbindelse mellem biologistuderende, færdige biologer og en god håndfuld relevante virksomheder.

Tekst: Lena Lieder
Foto: Lena Lieder

Danmark Jægerforbund var repræsenteret med tre medarbejdere fra administrationen med det formål at skabe en interesse for DJ samt vores projekter, herunder markvildtindsatsen. Dette skulle åbne muligheden for flere fremtidige samarbejder med studerende og forskere i forbindelse med vores projekter. Det kan på sigt være med til at skabe dokumentation for den indsats, som mange bidrager til, med en efterfølgende større anerkendelse.

Dagen startede med forskellige inspirationsoplæg fra virksomhederne til de studerende. Dette bestod blandt andet af ”1 minute madness” hvor hver virksomhed havde 1 (!) minut til at fortælle om hvorfor netop de var mødt op på dagen. Dette blev efterfulgt af et par korte oplæg, hvor en virksomhed fortalte om samarbejdet med studerende ved konkrete projekter. Timerne efter var det muligt for de studerende at komme rundt og netværke eller blot få en snak ved virksomhedernes opstillede stande. DJs stand var velbesøgt, hvor især spørgsmålet ”hvad kan man lave som biolog ved Danmarks Jægerforbund” gik igen det meste af dagen. Svaret var, at man kan lave næsten alt, så længe det på den ene eller anden måde har tilknytning til forvaltning af jagt, vildt og natur.

Dagen var overordnet en succes, hvor mange øjne blev åbnet for Danmarks Jægerforbunds arbejde for jagten, vildtet og naturen – DJ er ikke blot et sted, hvor der bliver skudt dyr. Flere har spurgt ind til muligheden for at bidrage til projekter, finde eksterne vejleder og lignende, der kan hjælpe ved større opgaver i forbindelse med deres studie. Herunder har der allerede faldet en henvendelse af til markvildtteamet omkring et muligt bachelorprojekt med fokus på effekten af vildtstriberne i landbrugslandet.