OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 10. september 2017

Ved du hvor store dine agerhønseflokke er?

Størrelsen på agerhønseflokken betyder noget for afskydningen. Tag derfor ud inden du tager på jagt efter agerhøns og skab dig et overblik.

Tekst: Lene Midtgaard, Danmarks Jægerforbund

En tommelfingerregel siger, at man kun skal nedlægge agerhøns fra flokke med mere end 7 individer. Formålet med denne rettesnor er at hjælpe den enkelte jæger til at vurdere, om agerhønsebestanden på terrænet er både levedygtig og har produceret et overskud, der gør det muligt at høste af bestanden.

Hvis du har en sporadisk og ustabil bestand af agerhøns, svarende til niveau 0 i figuren, frarådes jagt. Bestanden kan ikke betragtes som levedygtig.

Terræner med 1-4 par eller mindre end 20 efterårsfugle pr. 100 ha, svarende til niveau 1, betegnes som levedygtige bestande, men uden et egentligt overskud, som du kan høste af. Her kan reglen med de 7 fugle derfor ikke bruges.

Når agerhønsebestandene kommer over 5-9 par eller ligger på 20-40 individer eller derover, kan du bruge 7 fugle-reglen. Bestandene af agerhøns er nemlig nu både levedygtige og har produceret et overskud, der giver mulighed for en jagtlig efterstræbelse.

Hvordan tæller jeg?

Agerhøns kan tælles med stående hunde i det tidlige forår eller efter høst. Det er den metode som anvendes i Markvildtindsatsen. Det er dog muligt at gå mindre videnskabeligt til værks, for ofte har den landmand, som driver jorden, et ret godt overblik over både, hvor mange flokke der er på terrænet, og hvor store de er.

Hvis du er jagtlejer, eller ikke selv driver landbruget, så tag en snak med landmanden eller traktorføreren. Eller bed vedkommende om at registrere sin observationer.

Min bestand er ikke jagtbar – hvordan kommer jeg videre?

Hvis der er en levedygtig bestand af agerhøns på terrænet, er der håb for, at den kan blive større. Måske har en våd og kold sommer reduceret kraftigt i kyllingerne, eller også er den en mangel på gode levesteder. I begge tilfælde kan det formodentlig være en god ide at kaste et kritisk blik på terrænet. Er der lysåbne arealer nok? Er der dækning? Er der soleksponerede arealer? Er der gode redebiotoper. Kan du svare nej til nogle af spørgsmålene, ved du, hvad du skal prioritere.

Hvis bestand af agerhøns er sporadisk eller helt fraværende, gælder samme råd – find ud af hvad den begrænsende faktor er. Er der mangel på gode levesteder, er der formodentlig heller ikke nogle agerhøns.

Du kan læse mere om agerhøns og deres levesteder på markvildt.dk, og du har også mulighed for at kontakte din lokale markvildtrådgiver.