OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 07. december 2017

Tid til eftertanke

Året går på hæld, - og det er tid til eftertanke. Men det er også tid til at tænke fremad og lægge nye planer, på basis af de erfaringer man har gjort sig i de forgangne år.

Tekst: Jakob Bergmann Nielsen

Landmanden vil måske lidt endnu kunne erindre et vådt og besværligt år, hvor de få gode høstdage gjorde, at man var presset på maskinkapaciteten. Hvad enten det gjaldt høsten eller såning af efterafgrøder og vinterafgrøder.

Klog af skade vil de fleste overveje at finde måder at øge kapaciteten på. Typisk sker det ved at købe større maskiner. Hvilket så betyder at man får en overkapacitet, som man skal have udnyttet, - og så er man lige vidt. En anden måde at opnå større kapacitet på er ved at øge maskinernes effektivitet.

Se på dine marker

Tomkørsel og maskiner der ikke hele tiden arbejder i fuld arbejdsbredde stjæler hurtigt en stor del af din maskinkapacitet. Et lige antal plejespor gør at du ender i samme ende af marken, som du startede, og dermed undgår tomkørsel hvor maskinen ikke laver noget. Dernæst skal du se, om der er kiler og ukurante hjørner, hvor du ikke udnytter maskinernes arbejdsbredde. Prøv at beregne evt. sammen med din økonomikonsulent, hvor stor kilen minimum skal være, for at du får betalt alle dine omkostninger.

Ud med det dårligste

Når du skal lave den nye markplan med marker der drives effektivt, skal du naturligvis tage det jord ud af drift, der giver det dårligste udbytte. Områder med skygge og rodpåvirkning samt tørre eller våde områder er oplagte at se på. Ligesom arealer der støder op til remiser, søer, og vandløb. Her vil du nemlig kunne udvide og forbedre eksisterende småbiotoper.

Jorden skal da have et formål!

Ja lige netop. Nu hvor du kun dyrker jorden, hvor det bedst kan betale sig, skal der også være et formål med den jord det ikke kan betale sig at dyrke. Du kan braklægge jorden og dermed bruge den til at opfylde din MFO forpligtigelse, enten som slåningsbrak eller blomsterbrak. Du kan også bruge brak til at opfylde dine krav om pligtige efterafgrøder og husdyrefterafgrøder, her er det særligt attraktivt at braklægge op til 20 meter langs søer og vandløb, du kan kun vælge slåningsbrak til dette. Den nyeste mulighed der kommer i 2018 er at man kan opfylde MFO forpligtigelsen med markbræmmer fra 1 til 20 meter i bredden, hvor man enten vælger slåning eller udsåning af en blomsterblanding. Alt efter hvad du vælger kan 1 hektar brak erstatte op til 5 hektar efterafgrøder. En anden mulighed er at etablere vildtstriber med grundbetaling. Du kan finde gældende regler og inspiration på www.markvildt.dk.