OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 06. februar 2017

Sidste nyt fra Translokationsprojektet

Selv om translokationsprojektet formelt blev afsluttet sidste år, har vi allerede fra start haft et ønske om at forsøge at indfange endnu en flok eller to og flytte dem til Møn.

Tekst: Lene Midtgaard

De nye fugle skal supplere den stadig sårbare bestand, som er resultatet af ynglesuccessen hos de høns, der blev flyttet sidste år. Fremadrettet håber vi at bestanden er så bæredygtig, at supplement er unødvendig.

Vinteren sidste år var både koldere og strengere end i år og derfor har agerhønsene været noget sværere at lokke i fælden. På donorterrænerne er der rigeligt med føde, så de opstillede fodertønder i fælderne har ikke været lige så attraktive.

I slutningen af januar lykkede det dog at fange en flok, hvilket har resulteret i denne lille billedserie, hvor agerhønsene slippes løs på deres nye terræn.

Foto: Jens Ljungmann Pedersen