Ros fra SVANA

I december måned deltog Danmarks Jægerforbund i et styremøde med Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (SVANA), og i den forbindelse blev vores Markvildtindsats rost.

Skrevet af: Niels Søndergaard, 05. januar 2017

SVANA konstaterer med stor tilfredshed, at vi allerede yder en indsats i markvildtindsatsen i forhold til fremme af biodiversitet. Dette konstateres af SVANA-medarbejdere efter deltagelse på konferencen om forskningsprojekt ”Økologisk rum og biodiversitet i det åbne land”, hvor de fik indgående indsigt i vores markvildtindsats. SVANA opfatter således, at vi via markvildtindsatsen allerede er godt i gang med at understøtte dele af naturpakken, og dermed den indsats som vi fremadrettet får bevillingen til.