OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 06. februar 2017

Regulering af prædatorer

I februar er det muligt at regulere krager og husskader både med brug af fælder og skydevåben, samt at regulere ræv.

Tekst: Lene Midtgaard

I februar er det muligt at regulere krager og husskader både med brug af fælder og skydevåben, samt at regulere ræv.

I perioden 1. februar – 15. april, er det muligt at ansøge om tilladelse til regulering, i egne hvor krage og husskade forvolder skade på markafgrøde eller den øvrige fauna.

Især kragen er sammen med ræven en af de vigtigste prædatorer i forhold til vore jordrugende fugle og deres reder. Kragen kan være utroligt effektiv og intelligent i sin søgen efter reder, og for mange jordrugende fugle betyder det, at de må lægge en ny portion æg, i en måske bedre skjult rede. Men selv kragerne kan snydes og i mange tilfælde vil den rette rededækning, medvirke til at reden holdes skjult for nysgerrige øjne.

Regulering kan og skal derfor aldrig alene udgøre vildtplejen, det er ligeså vigtigt om ikke vigtigere at foretage en terrænpleje, som skal medvirke til at forbedre levesteder for jagtbare såvel som ikke jagtbare arter.

Foto: Lene Midtgaard

Ved benyttelse af fælder til regulering af husskade og krage, er det vigtigt at have sat sig ind i de gældende regler for fældens udformning. En reguleringstilladelse kan søges hos SVANA.

Foto: Niels Søndergaard

Inden udgangen af februar når rævegravene er tilset en sidste gang i regulerings øjemed, vil det være en god ide, at lukke dem af, for at undgå der bliver sat et kuld hvalpe i graven. Senere på sæsonen vil rævene ofte undgå de grave hvor der har været hvalpe.

I Ingstrup Sø Markvildtlav, er det kontaktpersonen Kurt Thomsen, som er primus motor bag regulering af krager og det er også ham, som ofte tilser rævegrave. Sammenlagt bliver der næsten skudt 40 ræve i det nordjyske Markvildtlav. Kurt Thomsen har også erfaring for at rævene gerne benytter de ledelinjer der er i terrænet, da mange af de ræve han skyder på anstand, nedlægges på de klippede spor.

Her i marts måned er det fældefangst af krager, som optager kontaktpersonen. På grund af sin hyppige færdsel i lokalområdet, har Kurt en stor viden om hvor på terrænet det vil være oplagt at regulere krager, og hans gode forarbejde og kendskab til terrænet giver ofte op til 50 succesfulde fangster i sæsonen.

Foto: Anders Rishøj Jensen