OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 06. februar 2017

Nyt hareprojekt

Et samarbejde mellem Aarhus Universitet (DCE) og Danmarks Jægerforbund.

Tekst: Sebastian Behnke

Projektet ”Harers habitatselektion, mobilitet og aktivitetsmønstre i forhold til generel landbrugspraksis, habitatforbedringstiltag og prædatorer.” er nu gået i gang. Projektet foregår i to markvildtlav nord for Aarhus, hvor en håndfuld gode og engagerede jægere og lodsejere lægger jord og tid til, så det er muligt at få indfanget 15 harer i år.

Formålet er at få en bedre viden om harens bevægelsesmønster fra det tidlige forår og op til et år frem. Der skal fanges 15 harer igen i 2018, hvor der så vil blive eksperimenteret med forskellige tiltag for at finde ud af, hvorvidt de vil ændre harernes benyttelse af arealerne.

Hver hare skal fanges i en gennemgangsfælde uden lokkemad, men udelukkende på deres nysgerrighed. De får monteret et lille halsbånd med en GPS logger, som det er muligt at downloade data fra, inden for 100-150 meter med et håndholdt pejlingsinstrument.

Fælderne bliver sat ud i slutningen af januar, for at kunne ’dampe af’, så de ikke lugter af mennesker og alt efter vejret bliver de aktiveret i slutningen af februar. Derefter er det bare med at krydse fingre for, at der kommer harer i fælderne.