OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 04. januar 2017

Når dagene længes og vinteren strenges

Vinteren har endnu vist sig fra den milde side, men pludselig kan vejret slå om, og sne og frost gøre sit indtog.

Tekst: Lene Midtgaard

Når vinteren pludselig viser sig fra sin koldeste side, vil mange gerne give vildtet en håndsrækning, men for vores hjortevildt vil fodring, med eksempelvis kraftfoder eller korn, uden tilvænning være en rigtig skidt ide. Fodring af vildtet i sne og kulde skal derfor helst være planlagt og påbegyndt i god tid, gerne flere måneder i forvejen.

Foto: Niels Søndergaard

Grønt er godt

En af de bedste måder at sikre vildtet en håndsrækning i de kolde måneder er ved anlægge grønne eller frørige vildtagre, eller ved at anlægge striber som holdes kortslåede hele sæsonen igennem. Her vil der hele tiden vil være friske grønne skud, med masser af næring i til hjortevildt og harer. De kortklippede spor skal typisk slås sidste gang i oktober.

Foto: Lene Midtgaard
Foto: Lene Midtgaard

De grønne planter er dog ikke så meget værd for vildtet, hvis den er dækket af en tyk skorpe af is. Derfor bør man i hårde vintre rydde en 2-3 meter brede stribe så vildtet kan komme til føden. Så længe sneen er løs, skal vildtet nok komme ned til føden selv.

Vores hønsefugle som fasaner og agerhøns, besøger gerne opstillede fodertønder med eksempelvis hvede, som de i modsætning til hjortevildtet godt kan tåle. Lige så gerne, besøger de vildtagre med et udbud af både grønt og diverse frø og kerner.

Hvad kan jeg gøre?

Hvis du mangler inspiration til at anlægge nogle af de striber som omtales i denne artikel, kommer her et par forslag:

  1. Et grønt spor som består af en græsblandning eventuelt med med kløver og cikorie blandet i.

  2. En vildtager med grøntføde som blandt andet indeholder eksempelvis cikorie, stubturnips og kål.

  3. En stribe stub, som kan anvendes til vildtager næste år, kan ligge urørt vinteren igennem.

  4. Vildtager som indeholder frøbærende planter som eksempelvis quinoa, boghvede, sæddodder og hør. Ukrudt er heller ikke at foragte. Ukrudtsfrø er også en vigtig fødekilde for vores vildt.

Gør som Nylykke

I Nylykke markvildtlav på det sydlige Sjælland, har man anlagt flere spor som holdes kortklippede igennem vækstsæsonen. I striberne er udsået en blanding med græs, og striberne besøges flittigt hele året igennem af vildtet. Græsstriberne har oprindeligt været randzone, men man har valgt at beholde nogle af dem til glæde og gavn for vildtet.

Foto: Jens Ljungmann Pedersen