OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 20. marts 2017

Mange emner på dagsordenen

Kredsmøde i kreds 2: Kendskab til- og overholdelse af landets love og regler, god opførsel både på reviret og på de sociale medier, nærhed i organisationen og inklusion af nyjægere i foreninger og konsortier – der var rigeligt at forholde sig til og også tage med hjem til debat i jagtforeningerne efter kredsmødet.

Tekst: Troels Romby Larsen
Foto: Troels Romby Larsen

Dejbjerglund Efterskoles store sportshal mellem Skjern og Ringkøbing var lørdag den 18. marts rammen om et velbesøgt og velgennemført kredsmøde i kreds 2.

Udenfor skinnede solen på bedste forårsvis, da Vestjysk Hornblæserlaug blæste mødet i gang med dirigenten Ole Clausen i spidsen. Kredsformand Knud Pedersen bød velkommen og appellerede til, at mødet burde kunne gennemføres i en saglig og positiv ånd. Da kronvildtdebatten ikke kom til at overskygge andre emner, lykkedes det overordentlig fint.

Giv dit blod

Første taler på talerstolen var læge og Phd Nanna Skaarup Andersen, der fortalte dels om borreliose som flåtoverført sygdom, men også om otte andre virus- og bakterieoverførte sygdomme, som de små, blodsugende bæster kan smitte jægere, orienteringsløbere og andre naturbrugere med.

Da antistoffer bedst spores i blod, var der en åben invitation til alle fremmødte om at give en portion blod til Nannas forskningsprojekt med titlen: Forekomsten af vektorbårne infektioner hos personer i risiko for flåtbid.

80 personer af de 162 fremmødte tog imod tilbuddet og defilerede under hele mødet forbi Nannas hjemmestrikkede blodbank.

Brug for tillidsfolk

Kredsformandens beretning fokuserede fra start på vigtigheden af at sikre medlemstallet i både foreninger, kreds og forbund. Også vigtigheden af at der kommer nye tillidsfolk til, ligger kredsformanden på sinde.

Indstillingerne til den nationale hjortevildtgruppe blev fremlagt og så appelleredes der til, at jagtforeningerne fremadrettet søger om midler til de mange udbudte instruktøruddannelser.

Endelig inviterede Knud Pedersen til at fremsende forslag til årets jagtforening og mindede lige om at indberette vildtudbytte og få betalt jagttegnet.

Nemmere at diskutere gæs end grise

Efter koordinatorerne på skift havde aflagt deres beretninger, fik formand Claus Lind Christensen (CLC) ordet. Han pegede på, at målet for DJ stadig er at skaffe medlemmerne mest mulig bæredygtig jagt. Ordet bæredygtig var i den sammenhæng vigtig. Med reference til blandt andet udsætningsforliget, som CLC forudser bliver en af de hårdeste knaster i VFR, pegede formanden på, at jægerhåndværket ikke altid er godt nok. 

Både hovedbestyrelsesmedlem Norbert Ravnsbæk, direktør Michael Stevns og CLC gennemgik punkter vedrørende igangværende kronvildtforvaltning, overordnede strategiområder, DJ’s økonomi og medlemsudviklingen herunder vigtigheden af nærhed i organisationen.

Den kommende jagttidsrevision ville CLC af forhandlingsstrategiske årsager ikke fortælle så meget om, men han kunne dog løfte sløret for, at det nok bliver nemmere at diskutere gæs end grise i de kommende forhandlinger i VFR. Der var 8 personer, der efterfølgende stillede spørgsmål, som især blev besvaret af CLC.

Kik på grænserne

Et fremsendt og på mødet motiveret forslag fra Ikast-Brande Jægerråd med afsæt i ”usmarte” kredsgrænser (især i forhold til kronvildtforvaltningen) blev på mødet formuleret som en hensigtserklæring, kredsbestyrelsen fremadrettet skal arbejde med.

Deltagerne ryddede selv op efter sig!