OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.

Kredsmøde i kreds 2: Rock around the clock - Nye toner i det vestjyske

Tiden blev et vigtigt omdrejningspunkt, da kreds 2 den 17. marts afholdt kredsmøde på Dejbjerglund Efterskole. Dels var der tale om et heldagsarrangement, som overskred den berammede tid og, dels indgik tidsperspektivet i flere af talernes indlæg.

Tekst: Troels Romby Larsen
Foto: Troels Romby Larsen

Tid er en mangelvare

Den afgående kredsformand, Knud Pedersen, havde i god tid meldt ud, at han ikke ønskede at fortsætte på posten. I sin beretning om kredsens virksomhed pegede han på en trend, der synes at vise, at det frivillige organisationsarbejde har trange kår.

Således er der ”kun” opstillet én kandidat til kredsformandsposten, og kredsen mangler tre koordinatorer – har man mon ikke tid?

Tal og skriv ordentligt!

Knud Pedersen havde også en opfordring:

– Kunne man ikke bare nøjes med at skrive det på de sociale medier, som man også ville sige det, hvis man stod face to face med den person, man omtalte.

Sølvnål til Knud Pedersen

Som afslutning på sit virke takkede Knud Pedersen for et godt samarbejde med såvel forbund, kredsen, jægerrådene, koordinatorerne og andre.

Selv modtog Knud Pedersen som tak for veludført arbejde DJ`s sølvnål foruden et gavekort og en buket blomster efterfulgt af en masse rosende ord.

Gang i koordinatorerne

Koordinatorerne fremlagde på skift, hvad der i 2017 var sket indenfor deres respektive områder. Buejægerne var glade for, at det endelig var lykkedes at få en forsøgsordning med jagt på det store klovvildt.

Flugtskydning er en populær aktivitet i det vestjyske.

- DJ´s vigtigste aktivitet, mente koordinatoren, Mogens Jacobsen, og Bent Bech Larsen gennemgik jagten på ænder og gæs set i både et nationalt og et internationalt perspektiv.

Manglende opmærksomhed på trækvildtet

Samme Bech Larsen var indigneret over, at trækvildtudvalget efter hans mening slet ikke fik opmærksomhed nok i DJs hovedbestyrelse, skønt der var langt flere almindelige jægere, der drev jagt på blandt andet gæs og andefugle end på kronvildt, som sammen med ulven synes at have stjålet hele dagsordenen i DJ.

– Ulv er vi så trætte af herude i Vestjylland, rundede han sit personligt, kritiske indlæg af med, hvilket udløste en af dagens kraftigste applauser.

Ny formand i kredsen

41-årige Jesper Truelsen fra Brande var opstillet som eneste kandidat til kredsformandsposten. Han gik på talerstolen og udtalte, at han var "et ubeskrevet blad", men at han, hvis han blev valgt, ville gå til opgaven med et åbent sind foruden stor ydmyghed og respekt for kredsens igangværende arbejde.

Jesper Truelsen blev herefter valgt med 100% opbakning, hvilket han kvitterede for ved at udtrykke sin taknemlighed og glæde over valget.

Lovgivningsmæssigt travlt 2017

Claus Lind Christensen gennemgik en række aktuelle og ”varme” sager som DJ arbejder intenst med: transparens og åbenhed i DJ, hjortevildtet, tandsnitsundersøgelsen, arbejdet i vildtforvaltningsrådet, den velgennemtænkte ”kovending” i forhold til vildsvinene/Afrikansk svinepest for blot at nævne nogle af de jagtpolitiske prioriteringer.

Tidens hotte toner

Schweisshundekoordinator Henrik Hedegaard fik smilene frem, da han dagen igennem gav prøver på utraditionelle jagthornstoner med ”numre” som: Rock around the clock, temaer fra Pinocchio og Wilhelm Tell.