Offentliggjort den: 23. november 2021

Aflysning af ekstraordinær kredsmøde i kreds 2

Det ekstraordinære kredsmøde i kreds 2 aflyses grundet fejl placering i medlemsbladet.

Indkaldelsen til det ekstraordinære kredsmøde i kreds 2 er ved en fejl ikke blevet placeret som det første under kredsens information, men på side 27.

Det kan betyde, at ikke alle medlemmer i kreds 2 har set indkaldelsen, hvorfor kredsen er blevet anbefalet at aflyse mødet og indkalde til et nyt møde i januar. Ekstraordinært møde forventes således afholdt ind i januar 2022. Hold øje med medlemsbladet i januar.