OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 23. november 2021

Aflysning af ekstraordinær kredsmøde i kreds 2

Det ekstraordinære kredsmøde i kreds 2 aflyses grundet fejl placering i medlemsbladet.

Indkaldelsen til det ekstraordinære kredsmøde i kreds 2 er ved en fejl ikke blevet placeret som det første under kredsens information, men på side 27.

Det kan betyde, at ikke alle medlemmer i kreds 2 har set indkaldelsen, hvorfor kredsen er blevet anbefalet at aflyse mødet og indkalde til et nyt møde i januar. Ekstraordinært møde forventes således afholdt ind i januar 2022. Hold øje med medlemsbladet i januar.