OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 20. april 2017

Lad dine udvintrede pletter være og få fuld landbrugsstøtte

Foråret har meldt sin ankomst og dermed en travl periode for de danske landbrugere. Det er tid til at komme i marken og sikre de bedste forudsætninger for en god høst.

Tekst: Thomas Iversen

Vinteren og det tidlige forår har været meget vådt og det har flere steder været problematisk at køre på markerne før sidst i marts. Den store mængde nedbør har også betydet at der er opstået udvintrede pletter på marker med vinterafgrøder, hvor afgrøden er visnet og nu fremstår som en bar plet i den ellers grønne mark. De våde pletter tørrer ofte ud i løbet af foråret så de igen bliver dyrkbare. Det får mange landbrugere til at omlægge disse pletter med en vårafgrøde. Det er både dyrt og besværligt at opdyrke pletterne, da de ofte er små og ukurante. Samtidigt vil arealet adskille sig fra den øvrige afgrøde og stille andre krav til sprøjtning og høst. Der vil næppe blive et positivt dækningsbidrag ved at omlægge pletterne, men det er alligevel et udbredt fænomen overalt i Danmark.

Danmarks Jægerforbunds markvildtrådgivere har talt med flere landbrugere, som er af den opfattelse, at det er nødvendigt at omlægge pletterne for at få støtte til arealet. Vi har undersøgt sagen og det viser sig, at det ikke længere er nødvendigt, så længe aktivitetskravet er opfyldt. For marker med vinterafgrøder er aktivitetskravet opfyldt når marken er tilsået i efteråret. Der er således ikke krav om gensåning på de udvintrede pletter. Det er dog en forudsætning for at opnå støtte, at arealet skal være dyrkbart i perioden 15. maj – 15. september under normale vejrforhold. 

Lysåbne pletter i marken er en mangelvare

I sommerhalvåret, hvor afgrøderne og den øvrige vegetation står tæt, er de lysåbne områder en mangelvare for mange af landbrugslandets fuglearter. De udvintrede pletter kan være med til at skabe levesteder for arter som viber, lærker og agerhøns. Derfor er det ærgerligt at mange af disse pletter hvert år omlægges og tilsås med en vårafgrøde, selvom det ofte ikke kan betale sig og det ikke er nødvendigt for at opnå støtte. 

Foto: Flemming Højer