OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 03. april 2017

Hvad er lysåben vegetation?

Den lysåbne vegetationstype er især vigtig for agerhøns og hønsefugle generelt, da det er her deres kyllinger kan finde den proteinrige føde de har brug for i deres første leveuger.

Tekst: Lene Midtgaard

Lysåben vegetation er derudover også en vigtig fødebiotop for de voksne fugle og for andre dyr, og kan også tjene som redebiotop for viber og lærker. Yderligere kan disse arealer også være et sted hvor eksempelvis harer kan finde friske grønne skud.

Hvornår er en vegetation så lysåben? En tommelfingerregel kan være at solen skal kunne trænge igennem plantedækket flere steder og at vegetationens struktur skal kunne tillade at selv små agerhønsekyllinger skal kunne bevæge sig uhindret omkring. Hvis man skal definere det mere eksakt, så foreskriver vores ”Best practice” dækningsgraden maksimalt må være 50%.

Hvad består den lysåbne vegetation så af? Der kan være tale om både naturlige og mere kunstigt skabte områder:

  •          Vildtagre med planter der tiltrækker insekter
  •          Våde pletter i marken
  •          Striber med reduceret udsædsmængde

Om den lysåbne vegetation består af en udsået vildtafgrøde eller naturlig fremspiring af 1 og 2-årige urter (som i de fleste landmænds øjne i dagligdagen betragtes som ukrudt), kan være lige gavnligt, se blot nedenstående eksempel:

Foto: Lene Midtgaard