OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 10. september 2017

Grønne spor

Kort grønt græs eventuelt iblandet kløver eller cikorie, er en god måde at tænke eksempelvis harer eller råvildt ind i sin vildtpleje.

Tekst: Lene Midtgaard

Både harer og råvildt er glade for friske nye skud af græs og forskellige urter. For harerne er det, som nævnt i artiklen ”Morten sulter” fra maj, en nødvendighed. Har du allerede etableret en grøn vildtstribe, så skal du huske at holde den kort også her sidst på sæsonen. Græsset er nemlig i vækst langt ind i efteråret – selvfølgelig afhængig af vejret. Når vildtstriben er holdt i en passende højde, vil der være attraktiv føde til både harer og råvildt både efterår og vinter. Agerhøns og fasaner går heller ikke af vejen, for de grønne skud.

Har du ikke nogen kortslåede spor, og kunne du godt tænke dig at have tænkt eksempelvis harerne ind i din vildtpleje til næste år, så kan du nå det endnu her i starten af september.  Når afgrøderne på marken er høstet og inden de atter tilsås med en markafgrøde, kan man måske finde en stribe eller et skævt hjørne, som kan etableres med græs eller lade den naturlige vegetation spire frem og efterfølgende holde den kortslået. Måske er der en bræmme lands med et skovstykke hvor afgrøden står dårligere end på resten af marken, som kan udnyttes? Husk dog på at hvis der kan være sol på vildtstriben i løbet af dagen, vil det være at foretrække.

I forbindelse med den efterfølgende pleje af vildttiltaget, skal man være opmærksom på, at når vegetationen lige er slået, er den ofte ikke særlig attraktiv for vildtet. Derfor kan det anbefales – hvis det ellers er muligt – kun at slå den ene halvdel af arealet af gangen. På den måde, vil der altid være attraktiv føde. Det er dog vigtigt at holde vegetationen så kort, så vildtet ikke fristes til at placere æg eller yngel i græsset.

Hvis man vælger at så en blanding med for eksempel cikorie, skal man ikke følge den klassiske gummestøvletest slavisk. Cikorie tåler ikke så meget slåning som græs. Hvis man vælger at bruge cikorie, må vegetationen derfor gerne være over støvlesnuden.

En vildtstribe med kortklippet vegetation, kan også etableres i brak. Man skal dog huske at striben maksimalt må være 10 meter bred og maksimalt må udgøre 10% af arealet. Hvis der etableres flere kortklippede spor, skal der minimum være 10 meter imellem dem. De samme regler gælder også, hvis man ønsker at etablere vildtstriber med kortklippet vegetation i dyrkningsfladen og opretholde sin grundbetaling. Husk også at vildttiltag ikke har gødningskvote. Husk også at gå i gang med at slå sporet tidligt i foråret, så vildtet ikke fristes til at placere yngel i det høje græs. Hvis man af den ene eller anden årsag er sent ude, er det bedre at vente til efter ynglesæsonen.