OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 02. januar 2017

Fortsæt med at sende kæber ind

Tandsnitsanalyse til aldersbestemmelse af kronvildt er den bedst tilgængelige metode. Derfor opfordrer Danmarks Jægerforbund fortsat til, at jægerne sender kæber ind til analyse. Vi har en forpligtelse som ansvarlige vildtforvaltere til at indsamle viden, siger jægerformand Claus Lind Christensen.

Tekst: Torsten Lind Søndergaard
Foto: Lars Haugaard, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet, DCE

I den senere tid har der været ytret tvivl om, hvorvidt DCE’s aldersbestemmelse af kronvildt er korrekt.

Danmarks Jægerforbund har taget kritikken alvorligt, da det er vigtigt, at der er tillid til den viden og de metoder, som danner det faglige grundlag for forvaltningen af de danske vildtarter.

Derfor har Danmarks Jægerforbund før jul fået Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi ved Københavns Universitet (KU) til at gennemgå DCE’s analyse og datamateriale.  Her kommer KU frem til de præcis samme konklusioner som DCE, Aarhus Universitet.

- Tandsnitmetoden til aldersbestemmelse er det bedste, vi har, og nu har Københavns Universitet også gennemregnet DCE’s resultater, og det kommet frem til de samme resultater.

Danmarks Jægerforbund har hele tiden haft tillid til DCE i denne sag. Derfor må de kritiske røster om, hvorvidt tandsnit som aldersbedømmelse er valide, og DCE´s analyse af data er korrekte, stoppe.

Indsamlingen af kæber er med til at give os den viden, der er nødvendig, hvis vi skal leve op til vores egne målsætninger om en bedre alders- og kønssammensætning af den danske kronvildtbestand, siger Claus Lind Christensen.

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen har i sin forvaltningsplan da også lagt vægt på, at der skal ske en frivillig indsamling af kæber, så man fremover får et bedre datagrundlag at tage beslutninger ud fra. Se mere her

Læs her, hvordan du indsender kæber?