OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 10. oktober 2017

Afskydning af harer

Mange steder i landet kan man uden problemer skyde harer på efterårets jagter. Men hvor mange kan man tillade sig at skyde?

Tekst: Sebastian Behnke

Der er rigtig mange faktorer som spiller ind i forhold til afskydning af harer - flere end der er plads til i denne artikel, men med et par enkle retningslinjer kommer man ikke helt galt afsted. Først og fremmest kræver det viden om bestandstætheden i området.

En nem måde at give et kvalificeret skøn på hvor mange harer du har på dit terræn er, at tage en tur rundt på markerne ved solnedgang eller solopgang hvor harerne er mest aktive. Planlæg en rute hjemmefra og tag gerne den samme rute flere gange med et par dages mellemrum for at få et gennemsnitsbillede af hvor mange harer du tæller pr. tur.

Det er vigtigt at du ikke nøjes med at tælle en enkelt mark, men, at du som minimum tæller 100 hektar og gerne mere for at få et tilstrækkeligt billede af bestanden i hele området – husk at harerne ofte samler sig på enkelte attraktive marker og ikke nødvendigvis er jævnt fordelt i terrænet. I sommerhalvåret er dette særligt udpræget, da harerne sjældent opholder sig i de tætte kornmarker, men samles på græsarealer og lysåbne afgrøder.

En simpel måde at tælle 100 hektar kan foregå ved at gå eller køre en tur på fem kilometer, hvor du tæller alle harer der sidder inden for 100 meter fra vejen på hver side. Harer der sidder mere end 100 meter fra vejen skal ikke noteres.

Miljøstyrelsens forvaltningsplan for hare kom på gaden i 2012 og i denne er der givet anbefalinger for afskydning baseret på antal harer pr/100ha. Ved bestande mindre end tre harer pr. 100 hektar bør man undlade at jage harer.