OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 01. juni 2016

Vinterdækning til markvildtet? - du kan nå det endnu?

I vintermånederne er der ikke meget læ at finde ude på markerne, da mange skel og hegn har ikke giver det ønskede og nødvendige læ.

Tekst: Sebastian Behnke

Løsningen på dette problem, kan være, at etablere et buskhegn, men hvis man ikke ønsker at tage landbrugsjorden ud af drift, kan man med fordel så en vildtblanding, som opfylder behovet for læ.

Man kan sagtens nå at så blandingen her i juni måned, så man stadig vil opnå en funktionel vinterbiotop til vinteren.

Arter som vil fungere godt som en lægivende vinterbiotop er bl.a. olieræddike, fodermarvkål, vintervikke og foderraps. Man kan med fordel også vælge at benytte arter i blandingen som virker 2. år, såsom stenkløver, lucerne, cikorie og stauderug.

Dækningen vil også fungere i foråret, før afgrøder og urter kommer op. Tilsammen med de andre tiltag vi laver for vores markvildt, vil muligheden for vinterdækning gøre terrænet endnu mere attraktivt for vildtet.