OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 03. maj 2016

Vildtpleje på skoleskemaet

I løbet af april måned, har landbrugselever både øst og vest for Storebælt stiftet bekendtskab med Danmarks Jægerforbunds markvildtrådgivere. De har nemlig haft vildtpleje på skoleskemaet.

Tekst: Sebastian Behnke og Lene Midtgaard, Danmarks Jægerforbund

Tirsdag den 26. april, var otte landbrugselever fra Asmildkloster Landbrugsskole på markvandring ved Kalø. Formålet med turen, var at øge elevernes forståelse og viden omkring reglerne for vildttiltag, samt hvordan man bedst kombinerer landbrugsdriften med disse.

Selvom turen foregik med regn, slud, sne, og en til tider hård vind, syntes eleverne stadig at det havde været turen værd. De gav udtryk for, at de manglede viden på området.

Øst for Storebælt, har 2 hold elever á ca. 25 drenge og piger, på Landbrugsskolen i Høng fået 2 formiddages undervisning i vildtpleje. Også her, blev der taget udgangspunkt i, at vildttiltag sagtens kan kombineret med effektiv landbrugsdrift, hvis blot man planlægger sin tiltag ordentligt om vier dem den samme omhu, som afgrøderne på markerne.

I markvildtteamet håber vi, at vi har gjort indtryk på fremtidens landmænd.