OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 03. maj 2016

Nu skal de grønne spor slås

I de kommende måneder vil kornets vækst være eksplosiv og inden længe vil markerne være høje og tætte.

Tekst: Jens Ljungmann Pedersen, Danmarks Jægerforbund

Når markerne er tættest, vil der ikke være lys, luft eller interessante fødeemner til vidtet. Et vildttiltag der kan sikre disse tre, for markvildtet, livsnødvendige funktioner er et klippet spor med græs. Et klippet spor fungerer, som tørreplads for agerhøns og harer, derudover fungerer det som et fint fødetilbud til harer.

Randzoner, brakarealer og markveje er alle steder hvor græsset kan holdes kortklippet. På brakarealer gælder dog særlige regler omkring slåningen.

Plantedækket på braklagte arealer må som udgangspunkt ikke slås i perioden fra den 1. maj til den 31. juli. Dog er vildtstriber (herunder græsspor som holdes kortklippet gennem hele vækstsæsonen) undtaget for slåningsforbuddet. Husk at vildtstriber ikke må være over 10 meter brede, hvis man ønsker at opretholde sit hektartilskud.

Har du på dine arealer ikke steder som egner sig til slåning er maj måned et godt tidspunkt for etableringen. DLF-Trifolium har en græsblanding med hvidkløver som hedder Horsemax 61. Denne vil være et udmærket valg og tilbyde harerne gode fødeemner. Ønsker du at gøre det ekstra lækkert kan der med fordel blandes noget cikorie i. Cikorien ædes meget gerne af harer og menes desuden at have en forebyggende effekt på tarmsygdomme.

Foto: Lene Midtgaard