OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 01. september 2016

September er såtid

I september måned bliver store arealer tilsået med vintersæd, og selvom man har travlt bør man allerede nu tænke på næste års ynglesucces hos markvildtet.

Tekst: Jakob Bergmann Nielsen

Mange efterlader ganske uforvarende en dyb plovfure i kanten af marken når pløjearbejdet afsluttes. En dyb plovfure virker som en barriere for både harekillinger og hønsefuglenes kyllinger. De risikerer at blive fanget i plovfuren, og kan have svært ved at slippe væk fra krager og rovfugle. Derfor kan vi kun opfordre til at traktorføreren gør sig den ulejlighed at få jævnet plovfurerne omhyggeligt, inden man starter med at så.

Foto: Jakob Bermann Nielsen

Lærkepletter.

Når såarbejdet udføres, kan man lave et nemt og billigt vildttiltag, der skaber små soleksponerede pletter i den store dyrkningsflade.

Lærkepletter er bare pletter i en tilsået mark, hvor der ikke er plantedække. De enkelte lærkepletter må maksimalt være 100 m2. I praksis kan du etablere lærkepletterne ved at hæve såmaskinen et kort stykke ved tilsåningen af marken. Pletterne bør laves i god afstand til levende hegn, og ikke i forbindelse med kørespor, der ofte fungerer som ledelinjer for rovpattedyr. Ved at lave små lærkepletter i afgrøden bliver der skabt bedre levevilkår for jordrugende fugle. De får således nemmere ved at bygge reder og finde føde.

En anden oplagt mulighed for at etablere lærkepletter, er at undlade såning tæt op ad brønde og andre forhindringer i marken. Den smule ekstra korn der dyrkes i de få kvadratmeter, kan på ingen måde betale den maskintid, der går med at så nidkært rundt om disse forhindringer.

Foto: Lene Midtgaard