OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.

Procedure for tilmeldinger til kredsmøder

Der har i forbindelse med afholdelsen af kredsmøderne været usikkerhed om, hvad proceduren for lovlig tilmelding har været. Danmarks Jægerforbunds advokat har nu gennemgået vedtægterne og vurderet, at både delegerede og tilhørere kan møde frem på dagen.

Tekst: Danmarks Jægerforbund

Tidligere har det været meldt ud, at der er lukket for tilmelding til blandt andet kredsmødet i Kreds 2 på lørdag. Dette baserede sig på en tolkning af vedtægterne, som ikke er korrekt. Dette beklager vi naturligvis.

Danmarks Jægerforbunds advokat har været igennem vedtægterne og vurderet, at både delegerede og tilhørere kan møde frem på dagen.

Delegerede vil, mod forevisning af gyldig identifikation OG korrekt dokumentation for sin rolle som delegerede, få udleveret stemmekort.

Alle medlemmer af den givne kreds, hvor kredsmødet afholdes, har adgang til salen som tilhører. Det kræver dog dokumentation af sit medlemskab.

I det tilfælde en forening har undladt at udpege en delegeret, bortfalder pladsen. Den kan altså ikke besættes af hvem som helst.

Det er kun kredsbestyrelse, formænd for jægerrådene, aktivitetskoordinatorer og korrekt dokumenteret delegerede, der har tale- og stemmeret på kredsmøderne.

Tilmeldingsfristen blev sat af praktiske årsager - i forhold til bestilling af mad og plads. Men den er altså ikke gældende i forhold til stemmeret. Kommer man uden tilmelding, kan man ikke regne med, at der er siddepladser til alle.

Kreds 2 er i skrivende stund ved at kontakte alle afviste tilmeldte.