OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.

Ny formand i kreds 1

På lørdagens kredsmøde i Kreds 1 valgte forsamlingen en ny formand. Vinderen blev Grethe Jakobsen.

Lørdag formiddag fik kreds 1, der dækker det nordjyske område, ny formand. Den hidtidige formand, Per Henriksen, havde valgt at trække sig efter seks år på posten. Der havde meldt sig to kandidater til at overtage posten, der begge har stor erfaring i det frivillige organisatoriske arbejde: Grethe Jakobsen, Ålbæk og Per Lindegaard, Præstbro.

Begge kandidater motiverede deres kandidatur, hvorefter de 161 stemmeberettigede afgav deres stemmer.

Da optællingen var tilendebragt stod det klart, at den nye kredsformand hedder Grethe Jakobsen. Hun fik 92 stemmer. Mens Per Lindegaard fik 69 stemmer.

I løbet af de nærmeste dag følger her på siden en længere reportage fra kredsmødet, der fandt sted på Lundbæk Landbrugsskole ved Nibe.

Tekst: Kim Lykke Jensen, Danmarks Jægerforbund