OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 07. august 2020

Kredsmøde, kreds 1: Nordjysk fremgang i medlemstal

122 jægere deltog i kredsmødet i kreds 1, hvor der blev set tilbage på et 2019 med damp på alle kedler, som kredsformanden udtrykte det. Og så blev manden med det gyldne jagthorn hædret med en sølvnål.

Tekst og Foto: Jan Skriver

Med fem måneders forsinkelse på grund af corona-krisen kunne Grethe Jakobsen, formand for kreds 1 i Danmarks Jægerforbund, byde 122 nordjyske jægere velkommen til kredsens årsmøde i Sport- og Kulturcenter Brovst. Der blev holdt passende afstand mellem deltagerne ved bordene, og der stod sprit på strategiske steder på centret, så corona-sikkerheden var lige efter bogen.

På kredsmødet i marts 2019 kunne Grethe Jakobsen fortælle, at der havde været en beskeden tilbagegang i medlemstallet, men siden da er tilbagegangen vendt til en lille fremgang på 15 medlemmer, så der nu er 11.602 medlemmer af Danmarks Jægerforbund i den nordjyske kreds 1. Grethe Jakobsen satte fokus på rekruttering af nye medlemmer, og tog afsæt i jagt- og udelivsmessen i Aars, hvor en håndfuld frivillige hjalp med at hverve medlemmer på jægerforbundets stand.

- De to dage i Aars gav jægerforbundet 29 nye medlemmer, og der var også nye til kreds 2. Med gode råd fra Synnøve Fuursted (salgsschef i DJ, red.) i Jagtens Hus og enkle kodeord så som at være dig selv og snakke om de emner, vi som jægere brænder for, kom vi i god kontakt med besøgende på messen, og vi fik trænet i at skabe relationer, sagde Grethe Jakobsen.

Kredsformanden havde også stor ros til kredsens mange koordinatorer.

- I har hver især ydet en kæmpe indsats. Det at være jæger er en livslang udvikling og træning, som former én hele livet. Vores koordinatorer er i høj grad med til at lægge gode spor for denne udvikling. Man skal passe på ikke at fremhæve nogen fremfor andre, men i 2019 blev forbundsmesterskaberne i jagthorn afviklet i Nibe, hvor Nibeblæserne var tovholdere. Det var et mesterskab, som fik stor ros for en snorlige afvikling, og som gav flotte resultater til kredsen. Det gør mig stolt og glad at opleve de mange kræfter, I frivillige lægger i arbejdet, lød det fra Grethe Jakobsen.

Kredsformanden opfordrede folkene bag skydebaner og jagtcentre til at få godt styr på formalia omkring disse vigtige faciliteter for jægerne. Mange skydebaner er landet over blevet lukket, og det skal undgås i fremtiden.

- Danmarks Jægerforbund har overordnet opgaven med at sikre arealer til skydebaner for alle jægere. Men det kan i høj grad være med til at lukke baner, hvis fundamentet for banerne ikke er i orden. Og med fundamentet mener jeg ikke cementen under banen eller klubhuset, men formalia omkring det juridiske og planlægningsmæssige. I skal sørge for at få en note med i lokalplanen eller kommuneplanen. Og I skal sørge for at følge med i, hvilke fredninger og udbygninger, der er på vej i området for jeres skydebane, så der kan reageres i tide, sagde Grethe Jakobsen.

Den nordjyske kredsformand blev valgt til fire år mere uden modkandidat, og på vegne af kredsen lød der et stort tillykke fra Leif Bach, medlem af hovedbestyrelsen i Danmarks Jægerforbund.

- Tusind tak for fire fantastiske år. Med Grethe som formand er der ro på bagsmækken. Kredsbestyrelsen er blevet rettet ind, og der er styr på det, lød det fra Leif Bach.

 

250 kilometer til gavn for markens vildt

Efter tre år med fokus på vildtpleje og faunastriber i Vendsyssel har harer og agerhøns fået bedre levevilkår, mens jægerne har fået udsigt til bedre jagtmuligheder.

Tekst og Foto: Jan Skriver

I løbet af tre år er der i den nordlige del af Jylland etableret 250 kilometer faunastriber til gavn for flora og fauna i det nordjyske kulturlandskab og til glæde for landsdelens jægere.
Det oplyste Grethe Jakobsen i sin beretning på kredsmødet.

- Faunastribeprojektet i Vendsyssel er nu evalueret efter det tredje år. Samarbejdet mellem LandboNord, Danmarks Jægerforbund, Danmarks Biavlerforening og Dansk Ornitologisk Forening (DOF) er indskrænket lidt, da DOF har trukket sig, men vi fortsætter. Mere vil have mere, og vi vil blive ved med at udvikle på metode, indhold og formidling for at styrke agerlandet og dets vildt. Det er en god historie for os, sagde Grethe Jakobsen.

- Jeg synes godt, vi kan klappe på selv på skuldrene her, for projektet med anlæggelse af faunastriber har bredt sig som ringe i vandet. Thy og Himmerland er fulgt efter med lignende projekter. Og Hjørring Kommune har i hele kommunen sat stærkt ind og sået striber, der skal gavne bier og andre insekter, der igen kan føre til mere naturrigdom, sagde kredsformanden.

Vildtplejerådgiver i kreds 1 Kurt Thomsen er med støtte fra kredsbestyrelsen tovholder i det nordjyske projekt med at bane vejen for flere vildtvenlige striber og oaser i agerlandet.
Efter en øget indsats for markvildtet følger et øget behov for at regulere invasive rovdyr som mårhunden, lød det.
”Vi kommer ikke uden om, at regulering er et af de parametre, hvis håndtag vi skal og kan skrue på. I 2019 blev der holdt en række møder, der klædte jægerne bedre på til at bekæmpe mårhund. Og vi har afholdt et længe ventet reguleringskursus for at styrke vores reguleringskorps, som fungerer i samarbejde med Naturstyrelsen. Der er mere på vej i den kaliber, sagde Grethe Jakobsen.

 

Sølvnål til manden med det gyldne jagthorn

Tidligere solotrompetist i Aalborg Symfoniorkester Per Iversen blev på årsmødet i kreds 1 hædret med Danmarks Jægerforbunds sølvnål.

Tekst og Foto: Jan Skriver

En mester og en nestor i jagthorn blev hædret ved kredsmødet i Brovst. 87-årige Per Iversen fik masser af anerkendende klapsalver, da han, efter at have spillet en fanfare komponeret specielt til kreds 1, fik en sølvnål og et diplom for lang tids tro tjeneste bag hornet.

Men først holdt kredsens hovedbestyrelsesmedlem, Leif Bach, en tale for manden, der har inspireret tusinder af jægere til at dygtiggøre sig udi kunsten at blæse på jagthorn.

- Det er ikke en hr. hvem som helst inden for sit fagområde, vi hædrer i dag. Det hele begyndte i 1965, da Per Iversen blev ansat i Aalborg Symfoniorkester som trompetist, mens han samtidig var dirigent for Aalborgs trænregiments tamburkorps. I 1968 blev Per spurgt af daværende formand for Aalborg Jægerklub, Jørgen Højer, om han ikke kunne tænke sig at undervise i jagthornsblæsning. Dermed blev Per den første til at oprette kurser i jagthornsblæsning i Danmark, berettede Leif Bach.

Som fast dommer i duelighedsprøverne i kreds 1 i en lang årrække fik Per Iversen ideen til at komponere stykker til Aalborg Jægerklubs mesterskaber i jagthorn. Det blev begyndelsen til mange kompositioner, der er nået vidt omkring.

- Pers musik og Aalborg Jægerklubs dygtige musikere blev i 1981 Europamestre i Berlin. Og gruppen har siden spillet til mange mesterskaber med stor succes. Per har også introduceret Es-hornet i Danmark, sagde Leif Bach.

Som det seneste har Per Iversen givet tilladelse til, at Danmarks Jægerforbund kan benytte de 20 største numre, han har komponeret. Disse numre vil blive offentliggjort på Jægerforbundets hjemmeside i løbet af i år under rubrikken ”Blæs jagthorn”.