OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 29. juni 2016

Naturordfører på markvandring i Give Markvildtlav

Jens Erik Therkildsen fra Give Markvildtlav, og hans familie stillede beredvilligt op i slutning af maj måned da Danmarks Jægerforbund havde brug for en besøgsvært.

Tekst: Jakob Bergmann Nielsen

Naturordfører og Medlem af Miljø- og Fødevareudvalget Anni Matthiesen fra Venstre ville gerne danne sig et indtryk, af hvordan et markvildtlav fungerer samt møde nogle af ildsjælene bag.

Anni Matthiesen var meget interesseret i at høre om markvildets krav til levesteder, og hvordan vi med udgangspunkt i det givne terræn forsøger at tilføre de elementer der mangler, for at opfylde kravene indenfor et afgrænset område. Anni Matthisen fik et godt indblik i forskellige vildt- og bivenlige tiltag, og hvilke behov de hver især opfylder for markvildet.

Ved besøget var Anni Matthiesen meget optaget af, at høre fra både Jens Erik og Martin samt Danmarks Jægerforbund hvilke lovgivningsmæssige knaster, der stadig findes i forhold til at udføre natur- og vildtpleje på landbrugsarealer. Som for eksempel at der ikke må anlægges barjordsstriber i midten af en mark, eller at der endnu ikke er indført en bagatelgrænse, således arealer med vildt- og bivenlige tiltag, ikke skal fraregnes ved beregning af landbrugets gødningskvoter.

Foto: Jakob Bergmann Nielsen

I forligspartnernes debat om den nyligt vedtagne naturpakke, har etablering af læhegn fyldt en del hos flere parter. Og derfor var det naturligt for Anni Matthiesen, at spørge om Danmarks Jægerforbunds mening om hvordan det ideelle vildtvenlige hegn bør se ud. Anni Matthiesen var ærgerlig over at man ikke havde inddraget Danmarks Jægerforbund, i debatten om udformningen af vildtvenlige hegn inden naturpakken blev vedtaget. Hvortil jægerforbundets formand Claus Lind Christensen svarede, at Danmarks Jægerforbund altid er interesseret i at komme med fagligt input, til politikere og deres embedsmænd.

Under besøget efterspurgte Anni Matthiesen et katalog over hvilke udfordringer der findes for natur- og vildtpleje på landbrugsarealer, samt et oplæg på hvordan det ideelle vildtvenlige hegn bør udformes. Danmarks Jægerforbund har efterfølgende udarbejdet, og sendt det efterspurgte materiale til Anni Matthiesen.

Der skal lyde en stor tak til Jens Erik og Birgit samt Martin og Tina på Engmarksgården, og alle andre ildsjæle der er villige til at stille op, og byde indenfor på deres ejendomme, når vi i Danmarks Jægerforbund har brug for besøgsværter til forskellige arrangementer. I spiller alle en meget betydningsfuld rolle når vi skal formidle viden til jægere, politikere, skoleklasser, vildtforvalterelever og andre naturinteresserede.

Foto: Jakob Bergmann Nielsen