OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 29. juni 2016

Markvildtprojektet på GIS konference

I maj måned var Markvildtprojektet på GIS-konference i Korsør. Her bidrog en af vore markvildtrådgivere ved, at fortælle om Danmarks Jægerforbundets anvendelse af GIS (geografisk informations system) i Markvildtprojektet.

Tekst: Jens Ljungmann Pedersen

Som deltager i et markvildtlav tilbydes man som bekendt rådgivning af markvildtrådgiveren. Denne rådgivning udmønter sig i kortmateriale som giver overblik over den planlagte vildtpleje. Kortmateriale som udarbejdes med brug af tablet (iPad) i felten med en såkaldt GIS-applikation og senere bearbejdes på pc i et GIS-program.

Som med al anden teknologi sker der på GIS-området en voldsom udvikling. Vi forsøger naturligvis at følge med og dygtiggøre os – også på dette område. Konferencen har åbnet øjne for endnu flere muligheder og vi forsøger at anvende de muligheder for at gøre rådgivningen endnu bedre.