OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 10. oktober 2016

Markvildtlavene med til at sikre harejagten

DCE anbefaler uændret jagttid på harer blandt andet på grund af markvildtlavene rundt om i landet, hvor frivillige arbejder målrettet for bedre levevilkår for blandt andet harer og agerhøns.

Tekst: Sebastian Behnke

Landets markvildtlav er én af årsagerne til, at Aarhus Universitet, DCE anbefaler uændret jagttid på harer. Det skriver de i rapporten ”Vildtbestande og jagttider i Danmark – Det biologiske grundlag for jagttidsrevisionen 2018”.

I rapporten skrives bl.a.:

”…. at der nu tages initiativer til gennem markvildtlav at afpasse jagten på harebestande i forhold til deres tæthed baseret på forudgående tællinger, vurderes der ikke at være fagligt belæg for at ændre den eksisterende jagttid på landsplan.”

Usikkerhed om agerhønen
Om agerhønen er DCE stadig afventende. Der skrives bl.a.:

”… Da der kun er gået tre år, siden den sidste jagttidsændring fandt sted, er det for tidligt at vurdere, om bestandsfremgangen er reel og varig, og dermed om bestanden kan tåle en udvidelse af den gældende jagttid.”

Danmarks Jægerforbund er ikke i tvivl om, at markvildtlavene også her, vil vise deres værd.

Tusind tak til alle markvildtlavene og de frivillige for jeres indsats. I er med til at sikre markvildtjagten fremadrettet.

Læs om de kommende jagttidsforhandlinger her 

Læs DCE’s rapport her

Dialogmøder om jagttiderne
Danmarks Jægerforbund vil gerne sikre fortsat inddragelse af medlemmerne i processen om jagttiderne ved afholdelse af dialogmøder rundt om i landet i løbet af efteråret.

Dialogmøderne er begyndt, men du kan stadig nå at deltage.

Der er planlagt følgende møder:

Kreds 1. Tirsdag den 8. november kl. 19.00 - klik her for tilmelding.
Sport og Kulturcenter, 
Damengvej 2, 9460 Brovst

Kreds 2. Mandag den 10. oktober kl. 19.00 - klik her for tilmelding.
Aulum fritidscenter
Markedspladsen 10, 7490 Aulum

Kreds 3. Mandag den 24. oktober kl. 19.00 - klik her for tilmelding.
Jagtens hus, 
Molsvej 34, 8410 Rønde

Kreds 4. Mandag den 21. november kl. 19.00 - klik her for tilmelding.
Jels Motel & Sportscenter
Ørstedvej 10, Jels, 6630 Jels

Kreds 5. Torsdag den 10. november kl. 19.00 - klik her for tilmelding.
Ejby Hallerne,
Halvej 5, 5592 Ejby

Kreds 7. Onsdag den 23. november kl. 19.00 - klik her for tilmelding.
Køge Herfølge Jagtforening
Billesborgvej 42B, 4681 Herfølge

Kreds 8. Onsdag den 2. november kl. 19.00 - klik her for tilmelding.
Nyvest Centret
Kirkevej 8, 3720 Aakirkeby