OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 05. december 2016

Markvildtlav er med til at sikre jagttid

Processen om revision af jagttiderne er i gang og det faglige grundlag for processen er Aarhus Universitet, DCEs rapport ””Vildtbestande og jagttider i Danmark – Det biologiske grundlag for jagttidsrevisionen 2018”.

Tekst: Niels Søndergaard og Sebastian Behnke

I rapporten anbefaler DCE uændret jagttid på harer blandt andet på grund af markvildtlavene rundt om i landet, hvor frivillige arbejder målrettet for bedre levevilkår for blandt andet harer og agerhøns.

Vi har med stor tilfredshed konstateret, at markvildtindsatsen via markvildtlavene er én af årsagerne til, at Aarhus Universitet, DCE anbefaler uændret jagttid på harer. I rapporten skrives bl.a.:

”…. at der nu tages initiativer til gennem markvildtlav at afpasse jagten på harebestande i forhold til deres tæthed baseret på forudgående tællinger, vurderes der ikke at være fagligt belæg for at ændre den eksisterende jagttid på landsplan.”

Usikkerhed om agerhønen

Om agerhønen er DCE stadig afventende. Der skrives bl.a.:

”… Da der kun er gået tre år, siden den sidste jagttidsændring fandt sted, er det for tidligt at vurdere, om bestandsfremgangen er reel og varig, og dermed om bestanden kan tåle en udvidelse af den gældende jagttid.”

Danmarks Jægerforbund er ikke i tvivl om, at markvildtlavene også her, vil vise deres værd. Det kan derfor ikke understreges nok, at dannelse af markvildtslav og tilhørende vildttælling samt terrænforbedringer, er et uhyre vigtig element i fastholdelse og udvidelse af jagttid.

På Sjælland og Fyn har vi fortsat behov for flere markvildtslav, så vi får flere data, der kan dokumentere bestandsniveauet af henholdsvis hare og agerhøne. Derfor er der en opfordring til at hjælpe med at vi får dannet flere markvildtslav på Sjælland og Fyn.

Stor tak til alle markvildtlavene og den frivillige indsats. I er med til at sikre jagten på markvildt.

Læs om de kommende jagttidsforhandlinger her 

Læs DCE’s rapport her