Har landbrugets arter glæde af urørt skov?

Bevarelse af biodiversitet er et af tidens hotte emner, og debatten går ofte på hvorledes man får mest biodiversitet for pengene. Flere mener at biodiversiteten sikres bedst og billigst ved at udlægge urørt skov, hvilket også Venstres miljøordfører Erling Bonnesen har givet udtryk for i et indlæg på Altinget.dk.

Skrevet af: Jakob Bergmann Nielsen, 10. oktober 2016

Men hvad med de arter der lever i agerlandet? De har jo ikke megen glæde af urørt skov. Derfor var det meget glædeligt at Erling Bonnesen, takkede ja til at komme på besøg hos Valdemar Clausen i Søndersø Markvildtlav, til en snak om den del af den biologiske mangfoldighed, der har sit levested i landbrugslandet.

Foto af: Jakob Bergmann Nielsen

Landbrugslandets fødekæde er udgør livsgrundlaget for de arter de lever i landbrugslandet, og fødekædens mangfoldighed er ikke særligt stor på intensivt drevne arealer. Derfor gør markvildtslavenes bestræbelser en stor forskel, da mange af tiltagene jo netop handler om at udvide og forbedre landbrugslandets fødekæde.

Ved besøget hos Valdemar Clausen, fik Erling Bonnesen et førstehåndsindtryk af hvilke elementer en god biotop til markvildet består af. Men Valdemar kunne også visse hvordan han får passet sine tiltag ind i et rationelt markbrug, således det ikke er en byrde for landbruget at tænke vildtpleje og biodiversitet ind i driften. Valdemar har således valgt at bruge vildtstriber aktivt, når han skal arrondere sine marker og undgå kiler og spildtid for maskinerne.

Når vi har en politikker med i marken, uden presse og særlige rådgivere giver det mulighed for at få en rigtig god dialog. For eksempel omkring bøvlede regler der nogle gange stopper folks virkelyst og gode initiativer. Politikeren får mulighed for med egne øjne, at se hvad vi taler om, og stille de spørgsmål vedkommende måtte have. Ligeledes hører han også direkte fra lodsejeren, hvilke udfordringer en bøvlet regel giver lodsejeren.

Politikker besøg har en enorm stor effekt, hvilket DJ senest har erfaret, ved at vi blev indkaldt til møder hos både NaturErhvervstyrelsen og Svana (Styrelsen for vand og natur). På baggrund af et opfølgende katalog om ”udfordringer for natur- og vildtpleje på landbrugsarealer”. Dette katalog blev skrevet til Naturordfører Anni Matthiesen (V) efter hendes besøg hos Give Markvildtlav i maj måned.

I Danmarks Jægerforbund er vi utroligt taknemlige for alle jer ildsjæle, der stiller op når der er brug for jer. Tak til Valdemar og alle andre ildsjæle.

Foto af: Jakob Bergmann Nielsen