OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.

Fredsommeligt HB-valg i kreds 4

Syd- og Sønderjyllands medlem af Danmarks Jægerforbunds hovedbestyrelse hedder fortsat Jens Venø Kjellerup. Det står fast efter dagens kredsmøde i Jels, hvor udsigten til et kampvalg om posten forduftede op i den blå forårshimmel da kredsbestyrelsesmedlem Poul Bundgaard bad om ordet som den allerførste, da valghandlingen var på dagsordenen.

Tekst: Hans Kristensen
Foto: Hans Kristensen

Poul Bundgaard har i den forgangne valgperiode været suppleant til hovedbestyrelsen, men blev ved vinterens jægerrådsmøder indstillet til posten af som hovedbestyrelsesmedlem af jægerrådet i Esbjerg, og var dermed formelt set valgbar. Hans egen holdning til sagen var imidlertid en anden end jægerrådets.

- Det er fire år siden, at vi stod her sidst, og det er en ære at blive indstillet til posten igen, udtalte han, med henvisning til, at han forud for den valgperiode, der rinder ud nu, var ude i et kampvalg med Jens Venø Kjellerup, der dengang endte med, at sidstnævnte gik af med sejren med en relativt lille margen.

- Jens Venø og jeg har, fortsatte Poul Bundgaard fra talerstolen, haft et rigtigt godt samarbejde i perioden, og jeg synes ikke, at tiden er inde til at skifte hovedbestyrelsesmedlem nu. Min anbefaling er derfor, at I stemmer på Jens Venø.

Jens Venø Kjellerup gik derefter på talerstolen og slog fast, at han naturligvis fastholdt sit kandidatur, der nød bred opbakning blandt de øvrige jægerråd i kredsen.

- Jeg vil samtidig sige tak til Poul Bundgaard for et godt og konstruktivt samarbejde og en god og åben dialog. Derfor vil jeg gerne anbefale, at I vælger Poul til fortsat at være suppleant.

Denne fordeling af posterne tilsluttede kredsmødets deltagere sig under stort bifald til Poul Bundgaard og Jens Venø Kjellerup.