Fra markvildtprojekt til markvildtindsats

Fra årsskiftet overgår markvildtprojektet fra at være et projekt til at være en langsigtet markvildtindsats.

Skrevet af: Thomas Iversen, 10. oktober 2016

Markvildtlavene har været en så stor succes, at regeringen har taget konceptet med som en del af deres naturpakke, som blev præsenteret tidligere i år. Her står markvildtindsatsen beskrevet under punktet ”Det åbne land og landmanden som naturforvalter”. Vi ser alle frem til at fortsætte det gode samarbejde mellem markvildtrådgiverne i Danmarks Jægerforbund og de mange frivillige lodsejere, jægere og andre naturinteresserede i markvildtlavene.

Der skal derfor lyde en STOR tak til alle deltagerne i markvildtprojektet – I gør en kæmpe indsats for markvildtet i Danmark! Jeres indsats bliver bemærket både nationalt og internationalt som et forgangsbillede for naturforvaltning i landbrugslandet.