OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 10. oktober 2016

Fra markvildtprojekt til markvildtindsats

Fra årsskiftet overgår markvildtprojektet fra at være et projekt til at være en langsigtet markvildtindsats.

Tekst: Thomas Iversen

Markvildtlavene har været en så stor succes, at regeringen har taget konceptet med som en del af deres naturpakke, som blev præsenteret tidligere i år. Her står markvildtindsatsen beskrevet under punktet ”Det åbne land og landmanden som naturforvalter”. Vi ser alle frem til at fortsætte det gode samarbejde mellem markvildtrådgiverne i Danmarks Jægerforbund og de mange frivillige lodsejere, jægere og andre naturinteresserede i markvildtlavene.

Der skal derfor lyde en STOR tak til alle deltagerne i markvildtprojektet – I gør en kæmpe indsats for markvildtet i Danmark! Jeres indsats bliver bemærket både nationalt og internationalt som et forgangsbillede for naturforvaltning i landbrugslandet.