OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.

Danmarks Jægerforbund til kaffe hos SVANA

I Danmarks Jægerforbund har vi blandt andet fokus på, at diverse tilskudsordninger bliver udformet, så de bedst muligt understøtter vildtet og naturen. Derfor glæder vi os til at diskutere den kommende tilskudsordning til læhegn med SVANA.

Tekst: Thomas Iversen, Danmarks Jægerforbund

Danmarks Jægerforbund arbejder målrettet på at skabe bedre levevilkår for vildtet i landbrugslandet. Det gør vi blandt andet ved at søge indflydelse på diverse tilskuds- og støtteordninger så vi sikrer, at vildtet tilgodeses mest muligt.

Derfor blev der med glæde takket ja, da Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (SVANA) på opfordring inviterede på kaffe og en snak om den kommende tilskudsordning til etablering af læhegn, som er en del af regeringens Naturpakke. Naturpakken lægger op til en national tilskudsordning til etablering af nye læhegn, som skal bevare og fremme biodiversiteten i det åbne land gennem etablering af læhegn med 3-7 rækker beplantning.


Danmarks Jægerforbund finder, at læhegn kan være værdifulde levesteder og spredningskorridorer for vildtet i landbrugslandet, hvis de har den rette struktur og sammensætning. Her handler det primært om at skabe læ, varme og dækning ved jorden. For at opnå det er det vigtigt at give plads til en fodpose af gammelt græs langs med hegnet så buskene kan få lov at brede sig og sætte grene ved jorden. På mødet gav Danmarks Jægerforbund derfor blandt andet følgende anbefalinger til den nye ordning:

  • Fokus skal flyttes fra ”jo flere træer jo bedre” til ”Jo mere variation jo bedre”. Der skal skabes lommer og huller i hegnene hvor solen kan komme til jorden og give varme på en kold vinterdag. 
  • Hegn til gavn for vildtet og biodiversiteten bør bestå af mindst 75% buske. 
  • Der bør anvendes hjemmehørende og egnskarakteristiske lystræarter og buske. 
  • Der bør etableres en kantzone på mindst to-tre meter, så træer og buske kan udvikle sig naturligt, og behovet for sidebeskæring fjernes.