OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 02. oktober 2015

Agerhøns fra Sydsjælland flytter hjemmefra

Tekst: Sabina Rohde, biologiformidler, Danmarks Jægerforbund

Projektet har ligget i støbeskeen et stykke tid. Nu er finansieringen og tilladelserne på plads. Danmarks Jægerforbund har fået ja til et forsøg med at flytte vilde agerhøns. Vi kalder det translokation af agerhøns.

Naturstyrelsens har meddelt tilladelse til et forsøg med translokation af agerhøns i markvildtprojektet. Projektbeskrivelsen er udarbejdet og Jægernes Naturfond har bidraget økonomisk.

Derfor er det nu muligt at igangsætte et forsøgsprojekt, hvor cirka. 40 vilde agerhøns flyttes fra to donormarkvildtlav til et andet markvildtlav, hvor agerhønsene formodentligt har været forsvundet siden slutningen af 1970'erne, og ikke har kunne reetablere sig på naturlig vis.

Hvad skal der ske?

Agerhønsene indfanges i donorlavene i perioden fra 1. december 2015 frem til 31. marts 2016 som flokke, hvorefter de mærkes med radiosendere og sættes ud i modtagerlavet. Herefter pejles de igennem en længere periode for at se, hvordan de reagerer, og om de overlever. Det er første gang i Danmark, at agerhøns flyttes på denne måde. Mærkning af agerhøns med radiosendere er en anerkendt metode, og i Jægerforbundets prædationsprojekt er der indsamlet en masse erfaring med arbejdet, som vi kan drage nytte af i denne sammenhæng.

Dertil kommer det, at metoden er anbefalet af Game & Wildlife Conservation Trust og godkendt af IUCN i områder, hvor bestandstætheden er lav.

Modtagerlavet har gjort en stor indsats med at forbedre terrænet forud for forsøget og det vil blive interessant at se, om og hvordan de vilde fugle er i stand til at tilpasse sig deres nye levested. Det har været en forudsætning for forsøget med flytning af de vilde agerhøns, at modtagerlavet har gennemgået en forvaltning, hvor de har arbejdet målrettet med at skabe nye og forbedre de eksisterende levesteder. De frivillige i modtagerlavet har ydet en stor indsats og de vil også bidrage med deres tid, når agerhønsene skal pejles i månederne efter, de er blevet flyttet.

Hvorfor translokation af vilde agerhøns frem for udsætning?

I markvildtprojektet er udsætning i sin traditionelle forstand ikke en del af arbejdet. Markvildtprojektets primære formål er at genskabe eller forbedre levesteder for markens vildt.

I projektet arbejder vi ud fra den forudsætning, at der langt de fleste steder vil kunne etableres en bestand af vilde agerhøns, hvis terrænnet opfylder en række behov. Håbet er, at vi ved at flytte vilde agerhøns kan være med til at reetablere en bestand i det pågældende markvildtlav.

Det er vores tanker, at de vilde agerhøns bærer på gener, der gør dem bedre i stand til at overleve i naturen, i forhold til opdrættede fugle. Om deres adfærd og overlevelsesevne er bedre når vi flytter dem fysisk fra et sted til et andet, vil blive spændende at følge.

Følg projektets udvikling

I en senere udgave af JÆGER bringer vi en uddybende artikel om dette spændende projekt.