AFLYST nyt møde 11. maj

Ekstraordinært årsmøde i Jægerråd Faaborg-Midtfyn.

  • Sted: Hillerslev Selskabslokaler, Assensvej 144, 5750 Ringe.
  • Start dato/tid: 09-02-2021 19:00:00
  • Slut dato/tid: 09-02-2021 22:30:00
  • Kontaktperson: Jens Thomsen

Jægerråd Faaborg-Midtfyn har på grund af nye restriktioner vedr. COVID-19, set sig nødsaget til at aflyse, det planlagte årsmøde i Jægerråd Faaborg-Midtfyn d. 12. jan. 2021.

Jægerråd Faaborg-Midtfyn afholder tirsdag d. 9. feb. 2021. kl. 19. 00 ekstraordinært årsmøde i Hillerslev Selskabslokaler, Assensvej 144, 5750 Ringe. Mødet er for ALLE medlemmer af en jagtforening i Faaborg-Midtfyn Kommune under Danmarks Jægerforbund.
Det skal nævnes, at der grundet COVID-19 er tilmelding. Har man IKKE tilmeldt sig inden d. 7. feb.. 2021, kan man ikke deltage i mødet. Der kan komme restriktioner ang. afholdelse, deltager antal m.m.
Der skal gøres opmærksom på. at der SKAL bæres mundbind / visir, fra indgang og til sin plads samt når man rejser sig.
Der vil blive serveret kaffe til de tilmeldte.
Dagsorden iflg. vedtægterne.
Dagsorden.
01.Valg af dirigent.
02.Aflæggelse af beretning for jægerrådets virke.
03.Grønt Råd.
04.Valg af formand.
05.Orientering om bestyrelsens sammensætning .
06.Indstilling af indtil to kandidater til hovedbestyrelsen og suppleanter for disse (kun i valgår)
07.Indstilling af delegerede til repræsentantskabsmødet. Indstillinger i henhold til pkt. 5 og 6 skal meddeles skriftligt til kredsformanden senest tre uger før kredsmødet, idet kredsformanden dog kan vedtage en mere vidtgående indstillingsprocedure.
08.Indkomne forslag.
Forslag der ønskes behandlet, skal være formanden for Jægerrådet i hænde senest 3 uger før mødet.
09.Orientering ved Kredsformanden.
10. Orientering ved HB-medlem.
11.Eventuelt.

P.b.v. 

Jens Thomsen.