OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.

Valg i kreds 3: Der var udskiftning i rækkerne

Årsmødet i kreds 3 bød på en ny kredsformand, et nyt hovedbestyrelsesmedlem, en ny suppleant til hovedbestyrelsen og ikke mindst en ny hundekoordinator. Udskiftningerne foregik dog ganske smertefrit.

Tekst: Christian Lang Jensen
Foto: Christian Lang Jensen

For at sikre god ro og orden aftenen igennem blev Jørgen Brøgger valgt som dirigent, og han styrede slagets gang med hård og retfærdig hånd i den store sal på Skanderborg Gymnasium.  

 

De 153 stemmeberettigede ved aftenens møde bidrog imidlertid også til, at aftenens program forløb gnidningsfrit, og da alle støttede op om den nye hundekoordinator i kreds 3, Camilla Møgelhøj, kunne hun stille sig på talerstolen for at præsentere sig selv.

Ny, kompetent hundekoordinator

Hun fortalte, at hun har været ivrig jæger i mere end 10 år, men at hundearbejdet er den helt store passion. Især arbejdet med hendes egen tyske ruhår har fyldt meget, og hun har desuden stor erfaring med hundetræning i forskellige sammenhænge. 

I salen herskede der derfor ikke tvivl om hendes kompetencemæssige grundlag for at varetage posten som hundekoordinator i kreds 3.

Valg til hovedbestyrelsen på plads

Aftenen bød også på valg af en ny suppleant til hovedbestyrelsen samt valg af et nyt hovedbestyrelsesmedlem. Det førstnævnte valg var imidlertid ganske ligetil, da Thomas Brauer var den eneste, som stillede op til posten. Han blev derfor hurtigt ønsket tillykke med posten som hovedbestyrelsessuppleant.

Da det nye hovedbestyrelsesmedlem skulle vælges, var det i første omgang et valg mellem det nuværende hovedbestyrelsesmedlem, Jens Bjørn Andersen, og Torben Schulz Jensen, men også her blev spændingen hurtigt forløst, da Jens Bjørn Andersen gik på talerstolen for at fortælle, at han trækker sig fra hovedbestyrelsen.

Jens Bjørn Andersen har varetaget denne post i 10 år, og af denne årsag var det en forståelig beslutning. Han fik i denne sammenhæng mange fine ord med på vejen.

Torben Schulz Jensen modtog derfor posten som nyt hovedbestyrelsesmedlem, hvilket fik ham til at fratræde som formand for kreds 3.

Kreds 3 fik ny formand       

Da formandsposten nu var åben, blev det foreslået at pege på Reidar Lænø fra Syddjurs Jægerråd som ny kredsformand. Denne tillid satte Reidar Lænø stor pris på, og der var en tydelig opbakning fra hele salen, da han blev foreslået som ny kredsformand.

På talerstolen betonede han det store stykke arbejde, som Torben Schulz Jensen har udført i sin tid som kredsformand, og han gav udtryk for, at han ser frem til at løfte opgaven.

Så da årsmødet i kreds 3 var ovre, herskede der ikke tvivl om, at det hidtidige, gode arbejde i kredsen fortsætter i fremtiden.