OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.

Kredsmøde i kreds 3: Nye tiltag sat i søen

Et af de store samtaleemner ved gårsdagens årsmøde i kreds 3 var den fremtidige medlemsrekruttering til lokalforeningerne såvel som forbundet. Inden for denne kontekstuelle ramme blev flere interessante tiltag præsenteret.

Tekst: Christian Lang Jensen
Foto: Christian Lang Jensen

En vogn med 3D-dyr, en flok efterskoleelever og nye medlemskabstyper kan godt lyde lidt som et brudstykke af en Egon Olsen-plan, men det var såmænd blot forslagene til, hvordan man kan vende den negative udvikling for Danmarks Jægerforbunds medlemstal.

Landsformanden, Claus Lind Christensen, holdt et oplæg med udgangspunkt i udviklingen for medlemstallet, og hans budskab var klart og tydeligt: Det går fortsat den forkerte vej, men der skal ikke meget til at vende skuden. Dog kræver det, at der arbejdes minutiøst og ikke mindst ambitiøst i jagtforeninger og kredse såvel som i forbundet.

Forbundet har en markant opgave foran sig

I forbindelse med Claus Lind Christensens oplæg blev det tydeliggjort, hvad der skal gøres fra forbundets side for at bidrage til en positiv udvikling i fremtiden. Nøgleordene var her: øget nærhed og værdi, forenkling og effektivisering, modernisering af forbundets struktur og effektivisering af det jagtpolitiske arbejde i organisationen.

Ydermere gjorde formanden opmærksom på, at det er muligt at tilegne sig brugbar viden fra en del af de private jagttegnskursusudbydere, der blomstrer op flere steder. Mange af disse har nemlig stor succes med at udbyde jagttegnskurser og haglskydekurser.

Men han påpegede dog også, at der skal arbejdes intenst i både jagtforeninger og kredse for dels at værne om de nuværende medlemmer, dels at rekruttere nye medlemmer.

Alle tiltag tæller

Ét af de tiltag, der på længere sigt kan have en effekt, blev præsenteret af René Louring, som er buekoordinator i kreds 3. Han havde nemlig arbejdet for at skabe bedre vilkår for buejægerne i kredsen ved at indkøbe en vogn med 3D-dyr og andet buegrej.

Da buejægerne er en af de grupper, som vokser støt, kan det give særdeles god mening at satse på bedre vilkår for denne gruppe i foreningerne og i forbundet, og tiltaget blev af denne årsag taget godt imod på mødet.

Et spændende forslag

En anden interessant tanke, som også så dagens lys på årsmødet, blev præsenteret af Thomas Thesbjerg fra Hadsten og Omegns Jagtforening.  

Han stillede sig på talerstolen og fortalte om sine egne erfaringer med at rekruttere medlemmer. Her pointerede han, at han ofte løber panden mod en mur, når det kommer til medlemskaber.

Han forklarede, at han ofte står i en situation, hvor det ville være muligt at hverve et nyt medlem, hvis han havde flere medlemskabstyper at tilbyde, men da det ikke er en mulighed i dag, må han i stedet lade disse potentielle medlemmer gå.

Thomas Thesbjerg stillede derfor forslag om, at kredsen i sit fremtidige arbejde vil lade sig inspirere af disse tanker og eventuelt bringe dem videre i systemet. Dette forslag blev vedtaget af et overvældende flertal i salen, og det gav bestemt troen på bedre tider for medlemstallet.