OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.

Nytårshilsen til Kreds 3

Til alle jægere i DJ-Kreds 3

På Kredsbestyrelsens vegne vil jeg gerne benytte lejligheden til at sige alle DJ-foreningsaktive og frivillige hjælpere en stor tak for hjælpen til Kredsens mange aktiviteter.

2017 har budt på store og små aktiviteter alt lige fra nyjæger-arrangementer, mårhundbekæmpelse, hundeinstruktion, hagl- og riffeltræning samt åbning af Kronjylland Jagtforenings nye klubhus og Årets vildtret på Samsø. Alle arrangementer og handlinger, der aldrig var blevet til noget, hvis ikke en masse mennesker lagde deres frivillige energi i projekterne. Tak for det:)

 Messeplakater fra Danmarks Jægerforbund

Kredskontoret har i år samlet materialer til en virkelig flot og formidlende udstillingsstand. Informationsmæssigt er den både tiltænkt ældre som helt unge spirende, nysgerrige og kommende jægere. Materialet ligger ved undertegnede og kan bookes telefonisk. Materialet har siden maj været i cirkulation ca. hver anden weekend og har fået mange flotte rosende ord med på vejen.  

 

Dette lille nytårs-skriv er også en servicemeddelelse. Vi håber, det gavner demokratiet, at vi letter det administrative arbejde for jer ude i foreningerne. I skulle kunne klikke på alle aktive links og komme direkte ind på de nødvendige tilmeldingsadresser.

 

DJ- nyhedsbrev og din mailadresse.

En lille bøn fra administrationen går på, at flest mulig modtager DJ-nyhedsbrev:

http://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/dj-online/nyhedsbrev/

Desuden har vi ofte brug for, at alle persondata er så aktuelle som muligt. Så derfor håber Kredsbestyrelsen, at alle vil bruge et par minutter på at få set på egen profil på DJ-hjemmesiden. http://www.jaegerforbundet.dk/medlemsnettet/min-forside/

 

Budget for formidlingsaktiviteter 2018

Ovenstående kredsmateriale er ganske gratis at låne! Lejlighedsvis ønsker foreninger at gøre noget ekstra ud af formidlingen, når man låner materialet omkring jagtens spændende budskab.  For at styre økonomien lidt bedre har Kredsbestyrelsen besluttet, at man gerne vil kende Jagtforeningernes ønsker om tilskud til Nyjæger-arrangementer, Skovens dag, Dyrskuer, Hundedyst-arrangementer mm. allerede medio februar.

Jagtforeningerne mfl. skal derfor sende deres 2018 ønske om tilskud til Kredsformanden (torben@zyperspot.dk). Ønsket skal indeholde samlet beløbsstørrelse for aktiviteten samt forventet/ønsket dækning. Desuden oplyses forventede antal deltagere eller brugere af arrangementet. Godkendte ansøgte beløb udbetales via kontooverførelse efter afholdelsen af arrangementet. HUSK helt almindelig aflevering af bilag og bonner til Kredskassereren.

Svar på ansøgninger følger efter Kredsbestyrelsen har behandlet ønskerne.

 

Aktiviteter, der har fået en ekstra økonomisk hånd dette år.

Buekoordinatoren har på baggrund af kredsens gode og påholdende økonomi fået et kæmpe løft. Kredsen har indkøbt en buetrailer, der indeholder alt, hvad en god aktivitetstrailer skal indeholde. Traileren bliver det kommende år tilpasset og finjusteret med det vildeste indhold.

Kontakt buekoordinatoren: http://www.jaegerforbundet.dk/kredse/kreds-3/kontaktpersoner/,

hvis I har brug for råd og vejledning i forhold til lån af traileren.  

 

Mårhundebekæmpelse.

Et stort specifikt tema! Det fortsætter med at være et indsatsområde i Østjylland i 2018.

Kredsen kan ikke have for mange jægere, der etablerer “bait-pladser” og gør en indsats for at holde bestanden nede. Svært bliver det i de bynære områder, hvor kommuner skal tage ansvar for at holde bestanden nede. Her får Jægerrådene en opgave med at tage kontakt til de rette kommunale instanser, for at have de nødvendige redskaber og tilladelser!

Billede af kasser med grøntsager fra Årets Vildtret

En særlig tak skal der lyde til Jægerne på Samsø.  En stærk skare af engagerede jægere fandt energi til at løfte arrangementet omkring Årets Vildtret 2017. Helt igennem en fantastisk weekend som hele Kredsen og Jægerforbundet kun kan være stolt af!

 Billede af Vildt Ret

Ny Hundekoordinator Kreds 3

Opgaven som Hunde-Koordinator er desværre blevet ledig. Mads Bonnerup Madsen har valgt at trække sig fra posten. Han vil gerne være mere i hundene end ved koordinatorbordet. Kredsbestyrelsen vil gerne takke Mads for indsatsen, og vi takker for hans mod til at tænke store tanker for bredden af danske jagthunde og deres dygtiggørelse. En opgave, vi ved, Mads ikke er færdig med. Derfor kan I stadig finde ham ude i felten.

Kontakt undertegnede, hvis du har en spirende hundekoordinator i maven.

 

Jægerrådsårsmøderne i Kredsens kommuner står for døren!

Vores jagtforeningers forbundethed og forbundets demokratiske processer aktiveres i højeste beredskab hen over foråret. Derfor er det vigtigt at være opmærksom på diverse deadlines for indsending af punkter og tilføjelser til dagsorden, samt indstilling af diverse mandater, således alting foregår rettidigt.

Deadlines skal overholdes for fremsendelse af mandater mm. Efter deadline vil alt kun blive betragtet som “tilhører eller evt”. Dette år er der valg til Hovedbestyrelsesposten i Kreds 3. Jens Bjørn Andersen overlader opgaven til een af de af jægerrådene opstillede kandidater. Enkelte jægerråd opfordrer potentielle HB-kandidater til på forhånd at tage kontakt til Jægerrådsformanden i forhold til at få taletid på årsmøderne. (Se evt. vedtægter)

Hovedbestyrelsesmedlemmet Jens Bjørn og Kredsformanden vil om muligt forsøge at deltage i alle Jægerrådsårsmøderne. Vi ser frem til nogle gode og spændende møder årsmøder, hvor vi håber på en god og saglig debat til glæde for jagten og Jagtforeningerne i Danmarks Jægerforbund.

 

Kredsårsmødet Kreds 3 - Dagsorden ifølge vedtægter.

Tirsdag d. 6 marts 2018

Mødet starter kl. 19.00 slutter 21.30  

Sted: Skanderborg Gymnasium, Højvangens torv 6, 8660 Skanderborg.

Tilmelding med navn og medlemsnummer til:

susanneryelaursen@gmail.com

  

Eller:  http://www.jaegerforbundet.dk/vis-foreningsmeddelelse/?id=9317

Deadline for tilmelding er 20. februar kl 12:00

Deadline for indsending af forslag til Kredsårsmødets dagsorden fra Jægerrådene er 13. februar 2018 kl. 12:00

 

Vedr: Repræsentantskabsmødet 5. Maj 2018

Mandatfordelingen til jægerrådene finder man her: http://www.jaegerforbundet.dk/medlemsnettet/repraesentantskabet/kredsenes-mandatfordeling-2018/

Jægerrådsformanden sender valgte jægerrådsmandaters navn og medlemsnr. i Excel-format til Kredsformanden senest 13. februar 2018 kl. 12:00 torben@zyperspot.dk

 

Sluttelig vil jeg gerne på egne vegne takke Kredsens koordinatorer, instruktører samt Kredsbestyrelsen for et spændende og konstruktivt år. Jeg håber at 2018 bliver mindst lige så spændende.

 

Fortsat knæk og bræk i jagtsæsonen -  Håber vi ses derude!  

 

På kredsbestyrelsens vegne

 Billede fra kreds 3 besyrelsesforsamling

Kredsbestyrelsens decembermøde ved Peter Kaae Schmidt.

Kronjyllands Jagtforenings nye og meget moderne klubhus. Torben Schulz Jensen

Danmarks Jægerforbund

Kredsformand, Kreds 3

DJ LogoTorben

Find en printvenligt version af hilsnen - HER