OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.

Velorganiserede midt- og østjyder hylder det gode samarbejde

Kreds 3 gennemførte et udramatisk og solidt formandsskifte på kredsmødet den 1. marts 2016.

Tekst: Troels Romby Larsen
Foto: Troels Romby Larsen

Det store mødelokale var næsten fyldt til bristepunktet, da kreds 3 holdt kredsmøde på Sabro Kro vest for Aarhus. Kredsformanden, Erik Lykke Sørensen, havde som sædvanlig styr på sin dagsorden, som var hans sidste efter mange års tro tjeneste. Med humor, selvironi og organisatorisk overblik styrede han igennem sin beretning, som udover emner som præsentation af nye tillidsfolk i kredsen, svagt faldende medlemstal også nævnte den seneste tids skammelige debatkultur på de sociale medier jægere og jægere imellem. Han sluttede sin ”embedsperiode” med at rose samarbejdet både til DJ, fagkoordinatorerne og enkeltpersoner, hvorefter der fra salen rungede en stor og taknemlig applaus.

Efter fagkoordinatorerne, som på skift fik lejlighed til at fremlægge, hvad der er sket indenfor deres sagsområder, modtog Skanderborg forenings formand, Peder Poulsen, på vegne af sin forening diplom og hæderen som Årets jagtforening 2015.

Claus Lind Christensen gik derefter på talerstolen og gennemgik kontant og godt understøttet af tydelige power points på to skærme i salen, så alle kunne følge, hvad DJ er stærkest optaget af. Visioner, strategiplaner, revision af DJ`s natursyn bragte formanden hen til nogle af de kulturelementer ved jagten, som vi alle kommer til at både forholde os juridisk, biologisk og etisk til. Helt konkret pegede C.L.C. på fodring af både klovvildt og fuglevildt. Fodring er og bliver stærkt problematisk, fordi det rummer to voldsomme farer: 1) det udvikler sig nemt til et ”våbenkapløb” nabojægere imellem og 2) voldsom fodring har en rigtig dårlig indflydelse på vandmiljøet.

Også udfordringer i forhold til trækvildtet, markvildtet og klovvildtet berørte C.L.C. Omkring kronvildtforvaltningen, og især de debatter der har kørt både i medierne og ved lokale møder, ærgrede det formanden, at mere end én misforståelse har sneget sig ind i debatten. C.L.C. understregede flere gange, at der har været og stadig pågår en demokratisk proces, hvor alle parter skal høres – og bliver hørt, men jægerne er ikke de eneste, der har indflydelse på, hvad der bliver besluttet i Vildforvaltningsrådet vedr. arealkrav, fredningstider m.m.

Direktør i DJ, Michael Stevns, gennemgik regnskabet for 2015 og budgettet for 2016, herunder økonomistyringen i forhold til Jagtens Hus. I forbindelse med udflytningen fra Rødovre til det midlertidige domicil i Mørke forklarede M.S., at 75% af medarbejderne er nyansatte, og at der har været et meget stort antal ansøgere til alle opslåede stillinger. Jagtens Hus forventes helt efter planen at kunne tages i brug den 1. juli og officielt blive indviet i begyndelsen af september.

Torben Schultz Jensen, bestyrelsesmedlem i Horsensegnens Strand- og Landjægere blev som eneste kandidat til posten med applaus valgt som ny formand for kreds 3.