Arbejdsgruppen for forvaltning af skarv

Den seneste forvaltningsplan for skarv trådte i kraft den 1. juli 2016. Planen er gældende for en femårig periode, hvorefter planen skal revideres af miljøstyrelsen, i samarbejde med arbejdsgruppen for skarv.

Danmarks Jægerforbund er repræsenteret i arbejdsgruppen, der består af forskere såvel som interessenter på området.

Planen fra 2016 gav øgede muligheder for at regulere skarv ved vandløb, der huser truede fiskebestande. Derudover er der kommet nye regler for hvor og hvordan skarv må reguleres. Det er naturstyrelsens lokale enheder, der håndterer ansøgninger om regulering af skarv virk.dk.

Skarven hører hjemme under arbejdet med trækvildt, da størstedelen af de danske skarver overvintrer i Middelhavsområdet. Dog har mildere vintre medført, at flere skarver overvintrer i Danmark. Læs mere om skarven her.