OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.

Derfor blev ulvedræberen ekskluderet

Manden, der med fuldt overlæg skød og dræbte en ulv ved Ulfborg, er til skade for opbakningen til jagten og jægerne i Danmark. Derfor blev han i fredags ekskluderet fra Danmarks Jægerforbund.

Tekst: Torsten Lind Søndergaard, Danmarks Jægerforbund

Den 28. september blev en 66-årig mand idømt 40 dages betinget fængsel for med fuldt overlæg at skyde en fredet ulv på sin mark ved Ulfborg i Vestjylland.

I fredags den 26. oktober blev manden ekskluderet fra Danmarks Jægerforbund med øjeblikkelig virkning.

Det skete på det førstkommende bestyrelsesmøde i Jægerforbundet efter dommen fra Retten i Herning.

Manden er ekskluderet med baggrund i Danmarks Jægerforbunds vedtægter § 37 stk. 1:

Såfremt en forening, et direkte medlem eller et medlem har gjort sig skyldig i grovere eller gentagen overtrædelse af disse vedtægter eller af forbud eller påbud givet af Jægerforbundets valgte organer med hjemmel i disse vedtægter eller i væsentlig grad har optrådt eller handlet til skade for Jægerforbundet, kan hovedbestyrelsen ekskludere foreningen, medlemmet eller det direkte medlem.

Manden er altså IKKE ekskluderet, fordi han er dømt for overtrædelse af Jagtloven, men fordi han har handlet groft imod de værdier, som Jægerforbundet er funderet på. Med sine handlinger har han i udpræget grad handlet til stor skade for Jægerforbundet og jagtens omdømme i Danmark.

Det forklarer Henrik Frost Rasmussen, næstformand i Danmarks Jægerforbund og formand for forbundets Vedtægtsudvalg:

- Det var en enig hovedbestyrelse, som ret hurtig blev enig om, at manden har handlet til stor skade for Jægerforbundet og derfor ikke er velkommen i vores fællesskab, siger Henrik Frost Rasmussen.  

Den 66-årige blev orienteret om hovedbestyrelsens beslutning, inden eksklusionen blev offentliggjort.

Jægerforbundet har efterfølgende fået en del henvendelser fra både tilfredse og utilfredse medlemmer, ligesom der på Facebook har været ytret både støtte og beklagelser over beslutningen. En del henvendelser er gået på, at hovedbestyrelsens beslutning er faldet på et tidspunkt, hvor både anklager og forsvarer har valgt at anke dommen.

 

Til det svarer Henrik Frost Rasmussen:

- Eksklusionen har ikke noget at gøre med den aktuelle straffesag mod den 66-årige. For da skulle hovedbestyrelsen have ekskluderet ham efter vedtægternes § 37 stk. 2, der siger, at et medlem, som kendes skyldig i en forsætlig grov overtrædelse af jagt- eller våbenlovgivningen, kan ekskluderes.

- Den 66-årige er ekskluderet, fordi vi ikke ønsker den slags mennesker i vores fællesskab, som tager loven i egen hånd og handler efter eget forgodtbefindende uden tanke på landets love og jagtens og jægernes omdømme i befolkningen, siger Henrik Frost Rasmussen.