OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 29. juli 2019

Igen i år starter sæsonen for grågæs allerede d. 1. august

Mange jægere kunne med glæde se frem til den 1. august sidste år, da de for første gang i 25 år kunne tage på sommergåsejagt. Med den seneste revision af jagttiderne blev mulighederne for at gå på gåsejagt nemlig udvidet, idet jagttiden på grågås blev ændret til også at omfatte hele august.

Tekst: Andreas Thørring Bastrup
Foto: Christian Lang Jensen

August har tidligere været en meget stille jagtmåned, som højest bød på regulering. Det blev dog ændret sidste år, da en ændring af jagttiden betød udvidet jagttid på grågæs i august. Derfor kan jægere for andet år i træk smøge skjorteærmerne op og tage på jagt efter grågås på omdriftsarealer.

Den udvidede jagttid betyder, at grågås – udover den generelle jagttid fra 1. september til 31. januar – må jages i perioden fra 1. til 31. august på omdriftsarealer eller i umiddelbar tilknytning hertil. I Bekendtgørelse om jagttid for visse pattedyr og fugle m.v. er jagttiden beskrevet som herunder:

Grågås på omdriftsarealer eller i umiddelbar tilknytning hertil desuden 01.08-31.08. Det vil sige på dyrkningsfladen, samt i læhegn, grøfter o.lign, som grænser op til omdriftsarealer. Dog ikke indenfor en afstand af 300 meter landværts daglig højeste vandstandslinje (hav og fjord) samt søer større end 3 ha. Afstanden i forhold til søer regnes fra vandkanten, dvs. der hvor der ved normal vandstand er vand i overfladen, men ikke nødvendigvis åbent vandspejl.

Hvis du har konkrete spørgsmål til reglerne, kan du kontakte din lokale vildtkonsulent. Du finder deres kontaktoplysninger på Naturstyrelsens hjemmeside.

Hjælp med evaluering af den nye jagttid

Allerede nu er evalueringen af den udvidede jagttid i gang, og det er derfor særligt vigtigt, at de danske jægere bidrager til at indsamle viden om omfanget og effekten af jagten på grågæs i august. Evalueringen kan også hjælpe os med at tage de rigtige beslutninger i forhold til den internationale forvaltningsplan for grågås, som i de kommende år skal implementeres langs hele gæssenes trækrute.

Et af de helt oplagte redskaber at anvende til en evaluering af effekten af den ændrede jagttid er den vingeundersøgelse, som varetages af forskere på Aarhus Universitet (se hjemmesiden fauna.au.dk). Vingeundersøgelsen giver os hvert år – måned for måned – informationer om fordelingen af udbyttet samt fordelingen af unge og gamle fugle i udbyttet hen over sæsonen. For nogle arter afslører vingerne desuden kønsfordelingen blandt de nedlagte fugle.

En stor opfordring skal derfor lyde til at indsende vinger fra grågås igennem hele sæsonen, så vi kan få et retvisende billede af, hvordan afskydningen af arten fordeler sig nu, hvor de danske gåsejægere har haft et helt år til at vænne sig til tanken om, at gåsejagten – og vingeundersøgelsen – allerede starter 1. august.

Læs mere om vingeundersøgelsen her.