Offentliggjort den: 11. januar 2024

Vaskebjørnen - den nuttede djævel

Den vandrer, den klatrer og svømmer. Den er nataktiv og ses kun sjældent - ofte kun en enkelt gang på baitpladsen, før den atter er væk. Myten siger, at det er efterkommerne af Herman Görings udsatte vaskebjørne, som nu er på march nordpå.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen

Men lad os bare få det på plads med det samme: Faktisk var det ikke den navnkundige tyske Reichmarschall Herman Göring personligt, der tilbage i 1934 gav tilladelse til at udsætte de første fire eksemplarer af den invasive vaskebjørn i Tyskland. Det var derimod den preussiske jagtmyndighed i Berlin, der – ganske vist under marskalens ledelse – gav tilladelsen. Der var tale om to par, og de blev sat ud ved Edersøen i Hessen. Man kan sige at forsøget på at ”berige den lokale fauna,” som jagtmyndighederne faktisk kaldte det, bar frugt. I hvert fald er bestanden af tysk vaskebjørn i den grad eksploderet - faktisk særligt i Hessen, men også i stort set alle andre egne af Tyskland. Ifølge en artikel i Berlingske Tidende har undersøgelser af vaskebjørnebestande overalt i Tyskland vist, at selv i egnene fjernest fra Hessen er de vilde bestande efterkommere af de fire vaskebjørne, som Görings folk udsatte for omtrent 90 år siden.

I dag nedlægges der cirka 200.000 vaskebjørne i Tyskland, over 1200 af disse i Slesvig-Holsten.

Lidt plat kunne man derfor nok påstå, at Görings vaskebjørne nu er på march mod nord. I hvert fald er det sikkert og vist, at vi fremover vil se flere og flere af de små tilsyneladende nuttede væsner i den danske fauna. For det lykkedes som bekendt ikke Göring og hans folk at skyde dem alle før det var for sent - desværre. Desuden bør det her for en god ordens skyld tilføjes, at der siden da er sket flere udslip, der har bidraget til den massive bestand, vi i dag ser i Tyskland.

Hvorfor så farlig?

Vaskebjørnen er - modsat f.eks. mårhunden - en såkaldt halvbjørn, som kendetegnes af en pels, der forekommer grå og består af en blanding af forholdsvis lange sorte og hvide dækhår. Halen er halvt så lang som kroppen og stribet, og i ansigtet har vaskebjørnen en tydelig sort, tværstribet maske.

Vaskebjørnen har status som en invasiv og uønsket art og vil, såfremt den etablerer sig i Danmark, sandsynligvis være en konkurrent til hjemmehørende mårdyr som ilder, lækat og skovmår. Den udviser en stor fingerfærdighed og er i stand til at bryde ind i hønsehuse og åbne skraldespande, og så kan den både klatre i træer og nå fuglereder, svømme ud til fuglekolonier på småøer og - for hannernes vedkommende - vandre vidt omkring. Faktisk så langt som op til 30 kilometer på et enkelt døgn, hvilket gør bekæmpelsen vanskelig - ikke mindst fordi den også er svær at fastholde på en baitplads. I Tyskland har den desuden vist sig at være en stor trussel for kolonier af flagermus, der forsvarsløse hænger til fri "plukning" i bl.a. gamle tunnelsystemer hen over vinteren.

Sidst, men ikke mindst alvorligt, kan den overføre vaskebjørnens spoleorm til både mennesker og vores kæledyr. I mennesker, som er en falsk mellemvært, kan larven forårsage uoprettelige skader på bl.a. centralnervesystem og øjne. I yderste konsekvens kan man dø af infektionen. Vaskebjørne kan også bære mere velkendte sygdomme og parasitter med sig.

Vaskebjørnen under nordlige himmelstrøg

Selvom det altså lykkedes nazisterne at danne grobund for en bestand af vaskebjørne i Hessen - og derfra siden i så godt som hele Tyskland - er der tale om et dyr fra Nord- og Mellemamerika, som flere steder i Europa også har været holdt på (og undsluppet fra) pelsfarme, private hold, zoologiske haver, mv. I visse områder af Tyskland er der observeret op til mere end tre vaskebjørne pr. 100 hektar jagtbart areal, hvorfor der da også nedlægges et meget stort antal vaskebjørne i landet. Men også i byerne støder man på det lille dyr, hvor mange finder dem nuttede og kommer måske til at fodre dem i baghaven, fordi skyheden overfor mennesker efterhånden er væk.

Ifølge Miljøstyrelsen er er der observeret vaskebjørne i Danmark på flere forskellige lokaliteter, om end man mener at de fleste af disse er dyr, der er sluppet fri fra private dyrehold. Da bestanden i Tyskland imidlertid er stærkt stigende, og således også i Slesvig-Holsten tæt ved grænsen, er der god grund til at tro, at vi vil se en tiltagende indvandring fra naboerne mod syd. Og der er som sagt tale om en glimrende svømmer.

Hvis du ser en vaskebjørn

Arten er ekstremt tilpasningsdygtig og kan leve i en lang række habitater, f.eks. dyrkede områder og byområder. For at dæmme op for en decideret bestand i Danmark, er det vigtigt at reagere, hvis en vaskebjørn f.eks. optræder på vildtkameraets billeder eller i andre sammenhænge, og at man hurtigt få iværksat forsøg på nedlæggelse.

Da det i det hele taget er vigtigt at følge udviklingen af vaskebjørnens indtog i Danmark, opfordres alle, der observerer vaskebjørnens tilstedeværelse på sit revir eller andre steder til at henvende sig til Danmarks Jægerforbund, der samarbejder med Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen om den forebyggende indsats. Henvendelse kan ske på tlf. 88 88 75 00 eller 50 60 22 31 samt på mail jki@jaegerne.dk.