Kursus i bekæmpelse af mink, mårhund og vaskebjørn

Regulering om natten, fældefangst, baitpladser – nye begreber er dukket op i vores danske jægerhåndværk - men ikke desto mindre afgørende ingredienser, hvis vi skal sikre en effektiv kontrol med bestandene af invasive rovpattedyr i vores natur.

Formål: Dette kursus sikrer deltagerne vigtig viden om praktisk bekæmpelse af primært mink, mårhund og vaskebjørn. Kursisten vil efterfølgende kunne gennemføre en effektiv bekæmpelse med afsæt i gældende regler samt danske og udenlandske erfaringer med arterne.

Kursisten vil stå med afgørende viden, som også kan videreformidles i eget netværk.

Indhold:

  • Lovgrundlag for regulering af mårhund, mink og vaskebjørn
  • Let gennemgang af arternes biologi og historie i Danmark som udgangspunkt for valg af indsats/metoder – i høj grad årstidsbestemt
  • Praktisk opstilling af forskellige fældetyper
  • Anvendelse af vildtkameraer i forbindelse med fælder og baitpladser
  • Anvendelse af fastmonteret og transportabelt kunstigt lys til regulering
  • Oprettelse af baitpladser – placering i terræn med udgangspunkt i landskab, sikkerhed, adgang og vejr
  • Praktisk gennemførelse af reguleringen i det hele taget – hvad skal man gøre og hvad skal man ikke, for at sikre succes og størst muligt udbytte af den tid jægeren investerer
  • Hensyn til individet.

Målgruppe: Alle jægere, der ønsker at kunne gennemføre effektiv praktisk regulering af invasive rovpattedyr.

Praktisk: Kurset er for alle interesserede – medlemmer som ikke medlemmer af DJ. Kurset tilbydes til Danmarks Jægerforbunds lokalforeninger, som selv er ansvarlige for at finde egnet lokale, deltagere til kurset samt forplejning. Lokalet skal have siddepladser til 25 personer, og deltagerne skal kunne se underviserens præsentationen på et lærred eller en hvid væg.

Kurset afholdes i weekender og har en varighed af 5 timer.

En del af kurset foregår udendørs, hvorfor praktisk beklædning skal medbringes. Hvis det er muligt, er det en fordel for undervisningen, at der er adgang til et terræn inden for overkommelig køreafstand, hvor der kan arbejdes i praksis med fælder, oprettelse af baitplads samt evt. jagtposter/skydestiger.

Pris: Kurset er gratis for Danmarks Jægerforbunds lokalforeninger, kredse eller jægerråd. Arrangøren er selv ansvarlig for at markedsføre overfor kursister, finde egnet lokale, sørge for forplejning og deltagere til kurset. DJ stiller med en underviser og nødvendige materialer samt dækker udgifter og transport til underviser.

Deltagerantal: Maks. 25 personer.

Spørgsmål: Spørgsmål vedr. kurset eller bestilling af et kursus kan rettes til Helle Nielsen, Tlf.: 8888 7528 eller mail: hni@jaegerne.dk


Kursusleder: Jesper Kjær Illemann, Danmarks Jægerforbund