Offentliggjort den: 22. juni 2024

Guldnål til Henrik Frost Rasmussen

REPRÆSENTSKABSMØDET 24: Dagens anden og højeste hædersbevisning gik til nu forhenværende hovedbestyrelsesmedlem for Kreds 8, Henrik Frost Rasmussen. Efter intet mindre end 18 år i embedet kan den 76-årige bornholmer og forhenværende oberst se tilbage på en mangeårig og virksom indsats for jagtens sag.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen
Foto: Søren Vendelbo

Siden Henrik Frost Rasmussen trådte ind i bestyrelsesarbejdet i 2006, har han gjort sin erfaring gældende. Efter at have gjort tjeneste som oberst og kommandant for det legendariske Bornholms Værn, blev han valgt som Danmarks Jægerforbunds hovedbestyrelsesmedlem for Kreds 8, Bornholm. Det skete i en vanskelig tid for jægerforbundet, som i den periode var midt i den såkaldte forbundssag:

- Det var en tid, hvor der skulle ryddes op, og der skulle tages både store og små beslutninger. En opgave, som du var en væsentlig del af. Både i hovedbestyrelsen, på møderne, men også i hverdagen, hvor du var tæt tilknyttet den administrative ledelse for at hjælpe organisationen på vej. Her havde du en særlig rolle, da du hurtigt blev valgt som næstformand. Dette, på trods af du var nyvalgt, men her havde du en række kvaliteter som forbundet havde brug for, og det i særdeleshed på det strukturelle område, sagde formand Claus Lind Christensen i sin tale til sin tidligere bestyrelseskollega.

I sin tale fremhævede formanden desuden Frost Rasmussens store viden inden for det internationale område, hvilket var en stor hjælp for Claus Lind Christensen. Ikke mindst i forb.m. at give ham et indblik og en forståelse i de store kulturelle forskelle, også inden for jagtens verden, der hersker mellem landende i Europa.

- Denne hjælp er jeg dig meget taknemmelig for, da den har gjort, at jeg selv har kunnet sætte Danmarks Jægerforbund i en god position til at påvirke den europæiske jagtpolitik. Men det er ikke bare Danmarks Jægerforbund, du har hjulpet. Det er også FACE. Her var du én af initiativtagerne til, at de nordiske lande skulle udveksle erfaringer med middelhavslandene.

Til posten som Henrik Frost Rasmussens afløser valgte de bornholmske jægere på forårets kredsmøde Orla Hansen fra Allinge, der således i dag er hovedbestyrelsesmedlem for kreds 8. For sin lange og værdifulde indsats hædredes Henrik Frost Rasmussen på årets repræsentantskabsmøde - og under stående applaus fra hele salen - med Danmarks Jægerforbunds fornemmeste æresbevisning, nemlig Guldnålen.

Læs nyheder fra dagen: