Offentliggjort den: 22. juni 2024

DJ-formand genvalgt

REPRÆSENTSKABSMØDET 24: Claus Lind Christensen er blevet genvalgt uden modkandidater som formand for Danmarks Jægerforbund i yderligere fire år.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen
Foto: Søren Vendelbo

Hvert fjerde år har jægerforbundets repræsentantskabsmøde en særlig dimension. Det er nemlig blevet tid til at vælge formand for en ny fireårig periode, og mens der sidste gang - det var i 2020 - var tale om et kampvalg mellem formanden og en udfordrer, var der i år ingen andre kandidater end Claus Lind Christensen selv, der efter tolv år på posten gik efter endnu en periode.

Der var derfor ikke det store drama, da valget blev afholdt i Vingsted Centret lørdag den 22. juni. Jævnfør §22 stk. 6 i DJ's vedtægter afgøres valget af formand ved simpelt flertal blandt de 365 delegerede fra alle landets otte kredse, og da et formandskandidatur skulle have været sekretariatet i hænde senest 1. februar, var udfaldet givet, og en elektronisk afstemning blev ganske overflødig.

Efter en spontan klapsalve fra salen var Claus Lind Christensen genvalgt.

- Tak for tilliden. Det er fjerde gang at jeg er blevet valgt som formand for Danmarks Jægerforbund. Jeg kan afsløre, at følelsen er den samme hver gang: Ydmyghed og stolthed og glæde over at være en del af et hold, der kan gøre en forskel for jagten, sagde Claus Lind Christensen blandt andet efter valget.

Det ordinære repræsentantskabsmøde afholdes hvert år senest i juni måned. Repræsentantskabet er jægerforbundets højeste myndighed, og de delegerede udpeges af de lokale jægerråd. Derudover er hovedbestyrelsen, kredsbestyrelserne og formændene for jægerforbundets aktivitetsudvalg repræsenteret. Du kan læse mere i Danmarks Jægerforbunds vedtægter.

Under repræsentantskabsmødet var der i øvrigt gæstetalere fra Dansk Skovforening ved formand Peter Busck, formand for Foreningen af Danske Buejægere (FADB), Kirsten Andersen, og Jan Eriksen, formand for Vildtforvaltningsrådet.

Læs nyheder fra dagen: