Offentliggjort den: 22. juni 2024

365 delegerede til repræsentantskabsmøde

REPRÆSENTANTSKABSMØDET 24: Lørdag formiddag gik Danmarks Jægerforbunds 33. repræsentantskabsmøde i gang i Vingsted Centret ved Vejle. Her var delegerede fra hele landet samlet til en festdag for jægerforbundets demokrati.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen
Foto: Søren Vendelbo

Lørdag den 22. juni 2024 samledes 365 delegerede delegerede fra alle Danmarks Jægerforbunds i alt otte kredse til det årlige repræsentantskabsmøde. Mens arrangementet sidste år fandt sted i Odens Congress Center, var rammerne i år flyttet til det østjyske, nærmere bestemt Vingsted Centret ved Vejle. Repræsentantskabsmødet blev - efter ankomst og indskrivning - traditionen tro blæst i gang af Brobyblæserne og dernæst en fællessang, "Han kommer med sommer."

Det ordinære repræsentantskabsmøde afholdes hvert år senest i juni måned. Repræsentantskabet er jægerforbundets højeste myndighed, og de delegerede udpeges af de lokale jægerråd. Derudover er hovedbestyrelsen, kredsbestyrelserne og formændene for jægerforbundets aktivitetsudvalg repræsenteret. Du kan læse mere i Danmarks Jægerforbunds vedtægter.

Herunder følger en kort oplistning af dagsordenen for Repræsentantskabsmødet 2024:

 • Valg af dirigent
 • Valg af referent og stemmetællere
 • Beretning om Danmarks Jægerforbunds virke: Beretning om den forgangne periode og den aktuelle situation, ved formand Claus Lind Christensen.
 • Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse: Den reviderede årsrapport 2023 fremlægges til repræsentantskabets godkendelse.
 • Indkomne forslag
 • Fremlæggelse af budget 2024: Budget 2024 fremlægges til repræsentantskabets orientering.
 • Fastsættelse af kontingentsatser for 2025
 • Valg af formand
 • Valg af statsautoriseret revisor: Hovedbestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerskab.
 • Valg af kritisk revisor og -suppleant: Arne Holten er på valg som kritisk revisor, og Ib Kammersgaard er på valg som suppleant. Begge modtager genvalg.
 • Eventuelt

Under repræsentantskabsmødet var der gæstetalere fra Dansk Skovforening ved formand Peter Busck, formand for Foreningen af Danske Buejægere (FADB), Kirsten Andersen, og Jan Eriksen, formand for Vildtforvaltningsrådet.

Læs nyheder fra dagen: