OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 13. marts 2023

Lige nu langsom sagsbehandling hos PAC

Ekstraordinært mange ansøgninger om fornyelser af våbentilladelser betyder i øjeblikket længere sagsbehandlingstider på alle andre typer ansøgninger hos Politiets Administrative Center.

Tekst og Foto: Jacob Munkholm Jensen

Før den store opdatering af politiets digitale våbenregister var det standard, at PAC udsendte en erindringsskrivelse til våbenejerne ca. tre måneder før deres tilladelser udløb. Dette har imidlertid ikke været muligt i løbet af det forgangne år, hvor systemet som bekendt ikke har fungeret optimalt. Derfor udsendte politiet i løbet af januar erindringsskrivelser til de borgere, hvis ansøgning er udløbet i 2022. Det drejede sig om i alt ca. 40.000 skrivelser.

Siden politiet udsendte erindringsskrivelsen for nu et par måneder siden, har PAC modtaget et boom i ansøgninger om fornyelser af våbentilladelser. Derfor har politiet valgt at prioritere disse ansøgninger, så fornyelserne kan blive sagsbehandlet inden udløbet af den administrative forlængelse. Det sker nemlig allerede den 31. marts 2023, og finder fornyelsen ikke sted før denne dato, vil disse borgere herefter være i ulovlig våbenbesiddelse.

Denne prioritering betyder, at man kan opleve en længere sagsbehandlingstid de kommende uger på andre ansøgninger, f.eks. nykøb af jagtvåben, våbenpas, lyddæmpere, mv. Det fremgår af den øjeblikkelige driftsstatus på politi.dk.